Bokfinken News


2024-05-18

2024-04-20


2024-04-18

Lördagen den 27 april kl. 18-22 är det åter dags för kulturnatt i Malmös ”Kulturkvarteren Fersen”.


Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa deltager som vanligt på Helmfeltsgatan 1.


Vi ser fram emot att träffa er alla, det blir förhoppningsvis en fin vårkväll med kulturmingel och en eller annan bok som får följa med hem. Vi har över en halv kilometer bokhyllsplan fyllda med nästan 30,000 titlar om det mesta och som bara väntar på ett nytt liv hos någon av er.


Bokfinken kommer också tidigare på dagen att ha vanligt lördagsöppet kl 12-15 för den som är på annat håll på kvällen.


Välkomna!


On Saturday, April 27 at 6-10 p.m., it's again time for our cultural night in Malmö's cultural district Fersen.


Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa will participate as usual at Helmfeltsgatan 1.


We are looking forward to meeting you, it will hopefully be a nice spring evening with cultural mingling and a book or two to take home. We have over half a kilometer of bookshelves filled with almost 30,000 titles about almost everything and they are just waiting for a new life with someone else.


Bokfinken will be open as usual on Saturday from 12 noon – 3 pm, for those who cannot make it in the evening.


Welcome!

 


2024-04-01

Den 2 april varje år inträffar Världsautismdagen - en global dag instiftad av FN för att uppmärksamma autism runt om i världen 

https://www.un.org/en/observances/autism-day 

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer som alltid Autism Skåne på olika sätt. 

Autism Sverige vill uppmärksamma Världsautismdagen den 2 april för att förbättra levnadsvillkoren för personer med autism med en exklusiv auktion! Var med och buda på en fotboll signerad av självaste Pelé och bidra samtidigt till att fler personer kan delta på Autism Sveriges uppskattade familjeläger för personer med autism! Autism Sveriges läger ger familjer möjlighet till återhämtning i en förstående miljö där de får träffa andra i liknande situation. Varje krona som samlas in kommer att gå direkt till familjeläger för personer med autism. 

https://www.tradera.com/item/2937/627467633/signerad-fotboll-av-den-legendariske-brasilianska-fotbollsspelaren-pel%C3%A9- 


On April 2nd each year, World Autism Day occurs - a global day instituted by the United Nations to raise awareness of autism around the world. 

https://www.un.org/en/observances/autism-day 

As always, Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa supports Autism Skåne in various ways. 

Autism Sweden wants to pay attention to World Autism Day on April 2 to improve the living conditions for people with autism with an exclusive auction! Join and bid on a football signed by Pelé himself and at the same time contribute to more people being able to participate in Autism Sweden's valued family camp for people with autism! Autism Sweden’s camps give families the opportunity to recover in an understanding environment where they can meet others in a similar situation. Every penny raised will go directly to family camps for people with autism. 

https://www.tradera.com/item/2937/627467633/signerad-fotboll-av-den-legendariske-brasilianska-fotbollsspelaren-pel%C3%A9-

 


2024-02-28

Hedbergsband är lite som den heliga graalen för oss antikvariehandlare. Ibland dyker dessa utomordentligt vackra bokband upp när man minst anar det och förgyller dagen!

Gustaf Hedberg (1859–1920) var Sveriges ledande bokbindare kring slutet av förra sekelskiftet och öppnade 1886 sin egen verkstad i de numera rivna Klarakvarteren i Stockholm. Framför allt var det inbindning av biblioteks- och praktband, många gånger med äkta marokäng. Hedberg var en artist i sin konst och arbetade med lädermosaik och guldkontur. De första band Hedberg utförde var pastischer på äldre bokbandsstilar i enlighet med ett internationellt mode, som besparade såväl beställare som bokbindare nyskapelsens vånda och gjorde det möjligt för bokbindaren att själv komponera sin ornering. År 1901 blev Hedberg hovbokbindare.

Hedberg är känd för sina många praktband i jugendstil, ofta utförda i samarbete med samtida svenska konstnärer som Olle Hjortzberg, Arthur Sjögren och Alf Wallander. Bandkompositionerna i bokbinderiet i Stockholm ombesörjdes från 1908 i allt större utsträckning av Gustafs yngre broder Arvid.

Vi har på Tradera auktion denna kommande söndag ”Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna. En brevväxling I-II av Carl-Magnus Stenbock” utgiven på P. A. Norstedt & Söners Förlag. Första uppl. 1913-1914. 252 + 212 s i två utsökt vackert inbundna Hedbergsband.Hedberg volumes are a bit like the holy grail for us antiquarians in Sweden. Sometimes these extraordinarily beautiful book bindings appear when you least expect it and does indeed brighten your day!

Gustaf Hedberg (1859–1920) was Sweden's leading bookbinder around the turn of the last century and in 1886 he opened his own workshop in the now-demolished Klara quarter in Stockholm. Above all, it was the binding of library and luxury volumes, many times with genuine moroquin. Hedberg was an artist in his art, working with leather mosaic and gold outline. The first bindings Hedberg produced were pastiches of older bookbinding styles in accordance with an international fashion, which spared both the client and the bookbinder the pain of innovation and made it possible for the bookbinder to compose his own decoration. In 1901, Hedberg became a Royal Purveyor.

Hedberg is known for his many magnificent bindings in Art Nouveau style, often executed in collaboration with contemporary Swedish artists such as Olle Hjortzberg, Arthur Sjögren and Alf Wallander. From 1908, Gustaf's younger brother Arvid took to an increasing extent care of the bindery business in Stockholm.

We have at Tradera an auction this coming Sunday "Magnus Stenbock and Eva Oxenstierna. An exchange of letters vol I-II by Carl-Magnus Stenbock" published by P. A. Norstedt & Söners Förlag. First ed. 1913-1914. 252 + 212 pp. in two very beautifully bound Hedberg volumes.
2023-12-23

Ett varmt tack till alla våra kunder, samarbetspartners och alla som stöttat Bokfinken under 2023.

Vi har öppet idag till kl 16 och även i mellandagarna, se vår webbsida.

Passa på att köpa dina sista julklappar hos oss!

God Jul önskar Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa

 

A warm thank you to all our customers, partners and everyone who supported Bokfinken during 2023.

Why not buy your last Christmas gifts from us?

We are open today until 4pm and also in the days before New Year’s Eve, please see our website for more details.

Merry Christmas from Bokfinken - Antiquarian & Curiosities

 2023-12-19

Skandinaviska turistgrupper som besöker Storbritannien för julshopping ca år 800.

Inte längre nödvändigt! Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa har många fina julklappsidéer till hela släkten! Denna vecka har vi extraöppet mån-fre 14.00-18.00 samt lördag 11.00-16.00. Du finner oss på Helmfeltsgatan 1 i Malmö. Välkomna in!

 

Scandinavian Tourist Groups visiting the UK for their Christmas shopping circa. 800 AD.

No longer necessary! Bokfinken offers many fine Christmas gift ideas for your entire family! This week we will have extended opening hours Mo-Fri 2 pm til 6 pm as well as Saturday 11 am til 4pm. You will find us at Helmfeltsgatan 1 in Malmö. Welcome


2023-12-13

Svårt med julklappsidéer?

Ni vet väl att Bokfinken har presentkort ni kan ge bort?

Minsta belopp 50kr.

Om du fram till den 23 december köper presentkort på minst 500kr bjuder Bokfinkens tomtenissar på 200kr extra som läggs på presentkortet.

Presentkort gäller bara för köp över disk i butiken Helmfeltsgatan 1 i Malmö och inte i våra online kanaler.

Välkomna!

 

Struggling with Christmas gift ideas?

You do know that Bokfinken has gift cards you can give away?

Minimum amount SEK 50.

If you buy a gift card of minimum SEK 500 until December 23rd, Bokfinken's Santa will offer an extra SEK 200 added to the gift card.

Gift cards are only valid for purchases over the counter in the antiquarian shop at Helmfeltsgatan 1 in Malmö and do not apply to our online channels.

Welcome!


2023-12-12

Öppettider under helgerna

18/12 14.00-18.00 (extra)
19/12 14.00-18.00
20/12 14.00-18.00 (extra)
21/12 14.00-18.00
22/12 14.00-18.00 (extra)
23/12 11.00-16.00
24/12 Stängt
25/12 Stängt
26/12 Stängt
27/12 14.00-18.00 (extra)
28/12 14.00-18.00
29/12 14.00-18.00 (extra)
30/12 11.00-16.00
31/12 Stängt
1/1 Stängt
2/1 14.00-18.00
3/1 14.00-18.00 (extra)
4/1 14.00-18.00
5/1 Stängt
6/1 Stängt
7/1 Stängt

God Jul & Gott nytt år!


2023-11-30

Nu är det jul igen….Idag kl 14.00 öppnar Jul på Bokfinken 2023. Tomtenissarna blev under natten färdiga med julstöket i butiken och har i de dignande skyltfönstren plockat fram allt från geniala julklappsidéer inom bokens och kuriosans värld till tomteverkstadens julljusstakar, julkort, julböcker, julpynt och mycket mera. Passa på – den smarte tomten handlar tidigt hälsar Tomtemor! I samband med adventshelgerna håller Bokfinken förutom våra vanliga öppettider extra länge öppet nämligen 11–16 varje lördag och kommer även ha extraöppet i julveckan och i mellandagarna. Håll utkik för uppdateringar! Välkomna! 

It’s beginning to look a lot like Christmas… Christmas at Bokfinken 2023 opens up today at 2p.m. During the night, the elves finished the Christmas preparations in the shop and have in our window displays picked out everything from ingenious Christmas gift ideas in the world of books and curiosities such as candlesticks, Christmas cards, Christmas books, Christmas decorations and much more. Mother Christmas says “a smart Santa shops early”. During the Advent period, Bokfinken will exept for our usual opening hours be open extra hours for business from 11 a.m. to 4 p.m. every Saturday and also offers extended opening hours during the week leading up to Christmas as well as the week before New Year. Watch this space! Welcome!


2023-11-12

Idag söndag den 12 november är det Remembrance Sunday i Storbritannien. Detta är en årlig tradition för att hedra minnet av stupade från Storbritannien och samväldet under de båda världskrigen och i senare konflikter. Från början av november fram till Remembrance Sunday går många britter med en vallmo på rockslaget för att symbolisera vallmofälten i norra Frankrike där skyttegravskriget under Första världskriget var som intensivast.

Författaren Rupert Brooke (1887–1915) skrev en vacker dikt ”The Soldier” om Första världskrigets fasor där han själv 27 år gammal dog på vägen till slaget om Gallipoli

“If I should die, think only this of me:

That there's some corner of a foreign field

That is forever England. There shall be

In that rich earth a richer dust concealed;

A dust whom England bore, shaped, made aware,

Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,

A body of England's, breathing English air,

Washed by the rivers, blest by suns of home.”

 

Today Sunday the 12th of November it is Remembrance Sunday in the UK. This is an annual tradition to commemorate the fallen soldiers from Great Britain and the Commonwealth during the two world wars and in later conflicts. From the beginning of November until Remembrance Sunday many Britts proudly wear a poppy in their button hole symbolizing the poppy fields of northern France where some of the fiercest trench battels took place.

The war poet Rupert Brooke (1887-1915) wrote a moving poem “The Soldier” about the WWI where he himself died 27 years of age en route to the battle of Gallipoli.
2023-10-30

Ett vykort från våra kollegor på Livraria Lello e Irmao, Port, Portugal.

Denna bokhandel i nygotisk stil sades ha inspirerat J.K. Rowling. Den slingrande röda trappan i den här bokhandeln är huvuddelen, och den kompletteras av ett målat glastak med en utsmyckad blomdesign. Alldeles helt underbar.


A postcard from our friends at Livraria Lello e Irmao, Porto, Portugal.

This neo-gothic style bookstore was said to have inspired J.K. Rowling. The winding red staircase in this bookstore is the main centerpiece, and its complemented by a stained-glass ceiling with an ornate flower design. Absolutely wonderful!2023-10-23

10 saker varje barn med autism önskar att du visste… 

Punkterna är tagna ur boken ”Ten Things Every Child with Autism Wishes You Knew” av författaren Ellen Notbohm, amma till söner med autism och adhd.

 1. Jag är ett barn
  Autism är något jag har, det är inte vad jag är. (Är du bara en sak, eller är du en person med tankar, känslor, preferenser, idéer, talanger och drömmar? Är du överviktig, har glasögon eller klumpig? Det kanske är det jag ser när jag först träffar dig, men du är något mer än så eller hur?)
 2. Mina sinnen är osynkade.
  Det innebär att vanliga ljud, dofter, smaker, och beröring som du kanske inte ens lägger märke till kan vara direkt smärtsamt för mig. Min hjärna kan inte filtrera alla intryck och jag blir överbelastad.
 3. Gör skillnad på kommer inte (jag väljer att inte göra det) och kan inte (jag är inte förmögen att göra det).
  Det handlar inte om att jag inte lyssnar på dina instruktioner eller att jag struntar i dig, jag förstår dig inte och kan alltså inte göra det du ber mig om.
 4. Jag tolkar saker konkret och bokstavligt.
  Jag blir förvirrad av dolda metaforiska uttryck, idiom som ”att ha huvudet på skaft” eller ”dra öronen åt sig”. Ordspråk och sarkasm är också svårt att förstå.
 5. Lyssna på alla mina sätt att kommunicera.
  Det är svårt för mig att förklara vad jag behöver när jag inte har vägar att beskriva mina känslor. Var vaksam på mitt kroppsspråk, om jag drar mig undan, blir irriterad eller andra tecken på att något skulle vara fel.
 6. Visa mig! Jag är visuell.
  Visa mig hur man gör någonting, istället för att bara berätta. Och var förberedd på att visa mig flera gånger, tålamod och träning hjälper mig att lära.
 7. Fokusera och bygg på mina starka sidor i stället för mina svaga.
 8. Hjälp mig i sociala situationer
  Det kan se ut som att jag inte är intresserad av att leka med andra barn. Men det kan vara så att jag inte vet hur jag ska inleda en konversation eller hur jag ska ta mig in i leken.
 9. Identifiera vad som leder till sammanbrott (meltdowns)
  Utbrott och låsningar är obehagligare för mig än för dig. De uppstår för att jag pressat mig själv för hårt och utsatt mig för intrycksöverbelastning eller blivit pressad över min gräns socialt. Utbrotten kan förebyggas om man lär sig se ett mönster.
 10. Älska mig villkorslöst
  Kasta bort tankarna ”om du bara kunde…” eller ”varför kan du inte bara…” Du uppfyllde inte heller alla förväntningar dina föräldrar hade på dig, och du skulle inte vilja bli påmind om det hela tiden. Jag valde inte att ha autism. Utan ditt stöd är mina chanser att växa upp som en självständig individ och lyckas i livet väldigt små. Vi måste leva efter tre ord: Tålamod. Tålamod. Tålamod.

 


   


2013-10-13

This fellow bookstore in the UK outdid themself in the Mystery section! Very mystery books indeed…

“And Then There Were None” by Agatha Christie is with over 100 million copies sold one of the best-selling books ever published, surpassed by only the Bible and Shakespeare.

This book, originally published in 1939 under the now infamous name “Ten Little Niggers”, tells the story of 10 strangers who are invited to an isolated island mansion, only to find the host never shows. Each guest has a secret, and on the island they’re cut off from everything but their wicked pasts. As they begin to share their stories, one by one they start to die…Can they figure out who the killer is before there’s no one left?

Drop by, we usually keep a copy or two as well as an abundance of other mystery books. Bokfinken – Antiquarian & Curiosities, Helmfeltsgatan 1 in Malmö or online.

 

Den här kollegan till bokhandel i England överträffade sig själv med avdelningen för väldigt mystiska böcker...

"Och så var de bara en" av Agatha Christie är med över 100 miljoner sålda exemplar en av de mest sålda böckerna som någonsin publicerats, endast överträffad av Bibeln och Shakespeare.

Boken, som ursprungligen publicerades på svenska 1940 under det nu ökända namnet "Tio små negerpojkar", berättar historien om 10 främlingar som bjuds in till en isolerad herrgård på ön, bara för att upptäcka att värden aldrig visar sig. Varje gäst har en hemlighet, och på ön är de avskurna från allt utom sina onda förflutna. När de börjar dela med sig av sina historier börjar de en efter en dö...kan de ta reda på vem mördaren är innan det inte finns någon kvar?

Titta in, vi har oftast ett ex eller två inne och ett stort antal andra deckare. Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa, Helmfeltsgatan 1 i Malmö eller online.


2023-10-03

2023-09-20

Den 22 till 24 september 2023 bjuder Konstfrämjandet Skåne och Malmös mångfacetterade konst- och kulturscen in allmänheten till en av årets främsta konsthändelser, Malmö Gallerihelg. Gallerihelgen erbjuder konst- och kulturupplevelser med en spridning på tre dagar.

Gallerihelgen är en årlig konstfest som ger dig chansen att upptäcka Malmös rika konst- och kulturscen – allt från öppna ateljéer, gallerier och pop-up initiativ till andra kulturformer som t ex böckernas underbara värld.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa håller öppet fredag 18–22 samt lördag och söndag 12–16.

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade redan 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt sista helgen i september för alla konst- och kulturintresserade.

Välkomna!

 

On September the 22nd until the 24th, 2023, Skåne and Malmö's multifaceted art and culture scene invites the public to one of the year's foremost art events, Malmö Gallery Weekend, a weekend that offers art and culture experiences and is spread out over three days.

Gallery Weekend is an annual art festival that gives you the chance to discover Malmö's rich art and culture scene - everything from open studios, galleries and pop-up initiatives to other cultural forms such as the wonderful world of books.

Bokfinken - Antiquarian & Curiosities is open Friday 6-10 PM and Saturday / Sunday 12 AM - 4 PM.

Malmö Gallery Weekend started back in 1997 as a Gallery Night and has since been an annual highlight on the last weekend in September for all those interested in art and culture.

Welcome!


2023-09-06


2023-08-23

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer Autism Skåne.  


2023-08-11

Visste du att romanen ”Den store Gatsby” bara sålde i 25 000 exemplar under Fitzgeralds livstid?

”Den store Gatsby” är en roman från 1925 skriven av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgerald. Under Fitzgeralds livstid sålde ”Den store Gatsby” inte mer än 25 000 exemplar. Men idag har boken sålt över 25 miljoner exemplar på grund av sin popularitet. ”Den store Gatsby” är historien om den excentriske Jay Gatsby, en miljonär som bor på Long Island.

Titta förbi oss på Bokfinken i Malmö, vi brukar ha ett exemplar eller två inne. Öppet idag lördag 12–15.

 

Did you know that “The Great Gatsby” Novel only sold 25,000 copies during Fitzgerald's lifetime?

“The Great Gatsby” is a 1925 novel written by American author F. Scott Fitzgerald. During Fitzgerald’s lifetime, “The Great Gatsby” sold no more than 25,000 copies. However, “The Great Gatsby” has sold over 25 million copies today due to its popularity. “The Great Gatsby” is the story of eccentric millionaire Jay Gatsby who lives on Long Island.

Drop by us at Bokfinken in Malmö, we usually hold a copy or two. Open today Saturday 12 noon – 3 PM.2023-07-31

Many people attribute the longest sentence in literature to Victor Hugo. The claim is that a sentence in "Les Miserables", 823 words long, earns that title. However, at best, it is the longest sentence in French literature. Traditionally, the longest sentence in English literature has been said to be a sentence in "Ullyses" by James Joyce, which clocks in at 4,391 words. Joyce's record has been surpassed. Jonathan Coe's "The Rotters Club", published in 2001, which contains a whoppingsentence with 13,955 words. He probably still holds the current record in English literature.

However, hold on to your seats...

There is a Czech novel that consists of one long sentence -Dancing Lessons for the Advanced in Age - by Bohumil Hrabal. Hrabal's 'novel sentence' is an overwhelming 128 pages long. It tells the story of a man who recounts various events from his past, and in particular his love life. The novel is written in one long sentence.2023-07-22

Kanske något som lockar?

Glöm inte att vi har en nyhetshylla där de intressantaste facktitlarna mellanlandar på sin väg till hyllorna - om de inte fått plats i skyltfönstren eller på bokbordet vid kassadisken

Nyinkommen skönlitteratur till enhetspris finner du ibland på bokvagnen i det skönlitterära rummet längst in innan de ställs ut på hyllorna.

Vi har mer än 100 bokhyllor på över hundra kvadrat butiksyta. Totalt 650 hyllmeter med ca 30 000 böcker att välja bland.

Vi finns på Helmfeltsgatan 1 i Malmö. Idag lördag har vi öppet 12–15.

Välkommen in!

  

Maybe something that attracts?

Don't forget that we have a news shelf where the most interesting non-fiction volumes take a break on their way to the shelves - if they haven't found a place in the shop windows or on the big round book table at the cash desk.

You can sometimes find newly arrived fiction at unit price on the book cart in the innermost part of the shop before they are displayed on the shelves.

We have more than 100 bookshelves on over a hundred square meters of shop space. A total of 650 shelf meters with approx. 30,000 books to choose from.

We are located at Helmfeltsgatan 1 in Malmö. Today, Saturday, we are open 12 noon – 3 pm.

Welcome!2023-07-13

Gör det on att slänga?

Tänk på Bokfinken.

Vi stödjer Autism Skåne.2023-07-09

“Someone once wrote that a novel should deliver a series of small astonishments. I got the same thing spending an hour with you.”

― E. Lockhart, We Were Liars


2023-07-03

Över- eller underkänslighet för sinnesintryck eller en sensorisk annorlundahet är vanligt vid autism. Autism Sverige lanserar nu en bok om autism och sinnesintryck. Boken "Autism och sinnesintryck" syftar till att öka medvetenheten och skapa igenkänning.

Många autistiska personer upplever sinnesintryck starkare, svagare eller på ett annat sätt än befolkningen i genomsnitt. Vissa sinnesintryck kan ge känslor av välbehag, andra kan vara utmattande. Det är viktigt att omgivningen känner till och förstår hur det kan vara. Det ger förutsättningar för anpassningar i skolor, på arbetsplatser och i olika verksamheter.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer Autism Skåne och antikvariatet har öppet hela sommaren på Helmfeltsgatan 1 i Malmö. Tis och tors 14–18 och Lör 12–15.

 

Over- or under-sensitivity to sensory impressions or a sensory difference is common in autism. Autism Sweden is now launching a book about autism and sensory impressions. The book "Autism and sensory impressions" aims to raise awareness and create recognition.

Many autistic people experience sensory impressions stronger, weaker or in a different way than the general population.

Some sensory impressions can bring feelings of pleasure, others can be exhausting. It is important that those around you know and understand what it can be like. It provides the conditions for adaptations in schools, workplaces and in various businesses.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa supports Autism Skåne and the antiquarian shop is open all summer at Helmfeltsgatan 1 in Malmö.

Tues and Thurs 2-6pm and Sat 12 noon –3pm.


2023-06-22

Vi önskar alla våra fina kunder en riktigt Glad Midsommar. 

Bokfinken har stängt på midsommardag den 23 juni men i övrigt öppet hela sommaren Ti och To 14.00-18.00 och Lö 12.00-15.00. 

Välkomna!

 

“The sabbat of Midsummer is a potent and magical date. This is a great time for fire magic, bonfires, garden witchery, herbal and green magics, and the best night of the year to commune with the elemental kingdom and the faeries. This is a time of celebration in nature: everything is green and growing. Nature is celebrating her achievement!” (Ellen Dugan in Seasons of Witchery)

 

We wish all of our customers a lovely Midsummer. 

Bokfinken will be closed on Midsummers Day 23rd of June but will keep normal business hours for the remains of the summer. Tue and Wed 2-6 PM as well as Sat 12 noon until 3 PM. 

Welcome!2023-06-14

Abibliofobi: rädslan för att få slut på läsmaterial är inget skoj om du är en ivrig läsare.

Denna speciella fobi är en ofrånkomlighet i ett liv som bokmal. Du vet känslan när du bromsar in kundvagnen framför pockethyllan i matvaruaffären, slinker in om ditt favoritantikvariat på vägen hem från jobbet för att ”bara titta” eller desperat letar febrilt i byrålådorna på Stadshotellet i Nässjö efter något annat än en pamflett som visar utrymningsvägarna.

Abibliofobi är tyvärr extremt sällsynt hos skärmtörstande barn nuförtiden, även om vissa uppvisar tecken på ett tidigt tillstånd i tonåren med symtom som att läsa vid middagsbordet, ha fler böcker än vänner eller lita mer på sin lokala bibliotekarie än sina egna. föräldrar.

Det är inte ovanligt att tillståndet försvinner i medelåldern, men tillståndet kan förvärras i högre ålder, särskilt bland pensionerade universitetsprofessorer.

Bokfinken i Malmö erbjuder dig som lider av abibliofobi lugnande botemedel hela sommaren tisdagar och torsdagar 14.00 – 18.00 och lördagar 12.00 – 15.00 och även om det kanske bara är en kortvarig lösning så är du välkommen tillbaka så ofta du vill!

 

 

Abibliophobia: the fear of running out of reading material, is no laughing matter if you are a keen reader. 

This particular phobia is an inevitability of a life spent reading. You know the feeling when you pull the emergency brake on the shopping cart in front of the paperback shelf in the supermarket, slip into your favorite antiquarian shop on the way home from work "just to look around" or frantically search the chest of drawers at the hotel for something other than a pamphlet showing the escape routes.

Abibliophobia is unfortunately extremely rare in iPad children these days, although some exhibit signs of an early onset condition in their teenage years with symptoms such as reading at the dinner table, having more books than friends or placing more trust in their local librarian than in their own parents.

It is not uncommon for the condition to recede in middle age but the condition could become most severe in old age, particularly amongst retired university professors.

Bokfinken in Malmö offers anyone suffering from the condition abibliophobia soothing remedies all summer Tuesdays and Thursdays 2pm – 6 pm and Saturdays 12 noon – 3 pm and although it might only be a short-lasting fix you are welcome to return as often as you wish!2023-06-07

Autism Sverige bildades den 5 juni 1973 och fyller nu 50 år.

I samband med att Autism Sverige fyller 50 år som organisation har förbundet gjort en ny kortfilm om autism och om Autism Sverige. I filmen träffar vi Lena, Amir, Miriam (och hennes dotter) och Leo som är autistiska personer i olika åldrar och livssituationer. Även förbundets arbete presenteras.

Idag har Autism Sverige 20 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet publicerar rapporter, filmer, podd, webbutbildningar och arrangerar konferenser, föreläsningar, läger och olika slags träffar. Autism Sveriges debattartiklar får stor spridning, resultat från deras medlemsenkäter citeras ofta av andra och förbundet bjuds in till samverkan med myndigheter och tillfrågas som experter.

Alltihop började med att Gunilla Dahlins dotter 1972 fick en autismdiagnos. Gunilla läste allt hon hittade om autism och när hon läste Karin Stensland Junkers bok ”De ensamma” från 1961 blev hon berörd. Det var en självbiografisk berättelse om livet med det som då ofta kallades ”annorlunda barn”. Karins dotter Boel var autistisk.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer Autism Skåne och deras fantastiska och utomordentligt viktiga verksamhet! Bokfinken har stor erfarenhet och vi förstår autism och andra NPF-diagnoser. Antikvariatet är en lugn och harmonisk miljö. Titta gärna förbi. Du är alltid trygg hos oss. Vi hjälper dig gärna.

 

https://vimeo.com/829821443

 

Autism Sweden was founded on 5th of June 1973 and now celebrates 50 years of brilliant work.

In connection with Autism Sweden's 50th anniversary as an organization, the association has made a new short film about autism and about Autism Sweden. In the film, we meet Lena, Amir, Miriam (and her daughter) and Leo, who are autistic people of different ages and life situations. The association's work is also presented.

Today, Autism Sweden has 20,000 members around the country. The association publishes reports, films, podcasts, web training and arranges conferences, lectures, camps and various kinds of meetings. Autism Sweden's debate articles are widely circulated, results from the member surveys are often quoted by others and the association is invited to collaborate with authorities and is asked as experts.

It all started when Gunilla Dahlin's daughter received an autism diagnosis in 1972. Gunilla read everything she could find about autism and when she read Karin Stensland Junker's book “The Lonely” from 1961, she was touched. It was an autobiographical story about life with what was then often called "different children". Karin's daughter Boel was autistic.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa supports Autism Skåne and their fantastic and much important work! Bokfinken has extensive experience and we understand autism and other NPF diagnoses. The antiquarian shop is a calm and harmonious environment. Feel free to stop by. You are always safe with us. We are happy to help you

 

2023-06-04

På tisdag den 6 juni, Sveriges nationaldag, kommer Bokfinken att hålla öppet 12.00-16.00 även om det är en röd dag.

Behöver du inspiration för studentfesten, examen, familjebjudningen eller midsommar? För att fira Sverige 500 år erbjuder vi på Sveriges nationaldag 50% rabatt på utvalda kokböcker från vårt omfattande sortiment i antikvariatet (gäller ej online försäljning). Var? Helmfeltsgatan 1 Malmö.

Välkomna!

 

On Tuesday, June 6th, the National Day of Sweden, Bokfinken will stay open 12.00 noon to 4 p.m.

Do you need inspiration for the graduation party, family get-together or midsummer? To celebrate Sweden’s 500-year jubilee, Bokfinken will on June 6th offer a 50% discount on selected cookbooks from our extensive range (does not apply to online sales). Where? Helmfeltsgatan 1 in Malmö.

Welcome!

 


2023-05-29

Sommaren står för dörren och det är högtryck på Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa. I dubbel bemärkelse!

Bokfinken växer och söker nu ytterligare volontärer inför den stundande sommaren för att på bästa sätt möta tillströmningen av kunder.

Om du är skolungdom 15–25 år, är snabblärd, har ett gott humör, är ordningsam, kommer regelbundet och har ett intresse för böcker får du gärna under ditt sommarlov under våra öppettider i antikvariatet hjälpa till som volontär.

Miljön är lugn och inspirerande och det finns alltid något kul att göra; sätta ut böcker, paketera online ordrar, sortera böcker, plocka beställningar från hyllorna, stå i kassan eller hjälpa kunder.  Observera att vissa åldersregler gäller för kassaarbete och du kan behöva vårdnadshavares medgivande för att få hjälpa oss som volontär.

Vi stödjer Autism Skåne och brinner för att sprida kunskap om NPF-diagnoser som Autism, ADHD och Elektiv mutism.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa finns på Helmfeltsgatan 1 i Malmö och har öppet hela sommaren tisdagar och torsdagar 14–18 samt lördagar 12–15. Läs mer om oss på www.bokfinken.se

Skriv gärna en rad till oss på info@bokfinken.se berätta lite om dig själv och vad just du kan tillföra.

Om inte du har intresse eller tillfälle, berätta eller dela gärna om denna möjlighet med syskon och kompisar.


2023-05-28

Visste du att den brittiske författaren Charles Dickens dekorerade sitt bibliotek med falska böcker?

År 1851 flyttade Charles Dickens in i sitt hem i London, Tavistock House, där han senare skulle skriva ”Bleak House” och ”A Tale of Two Cities” och tog även med dem biblioteket till sin study på Gad’s Hill, lantstället i Kent där Charles Dickens levde i många år.

Eftersom Charles Dickens ville fylla några utrymmen i sitt arbetsrum valde han att skapa en serie falska böcker. Istället för att köpa böcker till sina bokhyllor, gick han den överraskande vägen att hitta på ett gäng falska boktitlar och få de imiterade böckerna skapade speciellt för sin bokhylla av bokbindaren Thomas Robert Eels.

Charles Dickens kom på helt utomordentligt komiska titlar som “Forty Winks at the Pyramids”, “The Art of Cutting the Teeth” och “Heavyside's Conversations with Nobody”.

 

Did you know that British author Charles Dickens decorated his library with fake books?

In 1851, Charles Dickens moved into his home in London, Tavistock House, where he would later write "Bleak House" and "A Tale of Two Cities" and also took the library with him to his study at Gad's Hill, the country house in Kent where Charles Dickens lived for many years.

Because Charles Dickens wanted to fill some spaces in his study, he chose to create a series of fake books. Instead of buying books for his bookshelves, he went the surprising route of making up a bunch of fake book titles and having the imitation books created especially for his bookshelf by bookbinder Thomas Robert Eels.

Charles Dickens came up with utterly comical titles such as "Forty Winks at the Pyramids", "The Art of Cutting the Teeth" and "Heavyside's Conversations with Nobody".2023-05-22

Sommar och sol hos oss på Bokfinken. Söker du något trevligt att ge bort till studentfesten, skolavslutningen eller bröllopet? Titta förbi oss på Bokfinken vi har många spännande presentidéer både böcker och annat. Du hittar oss på Helmfeltsgatan 1 i Malmö tisdagar och torsdagar 14–18 samt lördagar 12.00-15.00. Vi finns också online på Bokbörsen och Tradera.

 

Just the knowledge that a good book is awaiting one at the end of a long day makes that day happier.

Kathleen Thompson Norris, Hands Full of Living

 

Happy days at Bokfinken. Are you looking for something nice to give away for graduation or wedding? Stop by us at Bokfinken, we have many exciting gift ideas, both books and other things. You can find us at Helmfeltsgatan 1 in Malmö Tuesdays and Thursdays 2-6 pm as well as Saturdays 12 noon – 3 pm. We are also available online with a global delivery service.


2023-05-18

Idag torsdag kommer vi att ha öppet som vanligt 14–18 även om det är röd dag.

Ta gärna en sväng förbi oss!

 

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa, Helmfeltsgatan 1 i Malmö

 

Today Thursday we will be open as usual from 2-6pm even though it is a public holiday here in Sweden (Ascension Day).

Feel free to stop by us!2023-05-13

Idag lördag har Bokfinken öppet som vanligt 12.00-15.00.

Hyllorna är välfyllda och många nya titlar skönlitteratur har funnit sin väg ut på hyllorna eller nyhetsvagnen.

Idag ger vi 50% rabatt på alla våra schackböcker i butiken (inte online). Det finns just nu ett 200-tal titlar och alla får inte plats på hyllorna. Hjälp oss gärna! 😊

Välkomna till oss på Helmfeltsgatan 1 i Malmö

 

“I would be most content if my children grew up to be the kind of people who think decorating consists mostly of building enough bookshelves.” Anna Quindlen (Amerikansk författare och journalist)

 

Today Saturday Bokfinken is open as usual 12 noon – 3pm.

The shelves are well stocked and many new fiction titles have found their way onto the shelves or the newly arrived cart.

Today we are giving a 50% discount on all our chess books in the shop (not online). There are currently around 200 titles and not all of them fit on the shelves. Feel free to help us out! 😊

Please visit us at Helmfeltsgatan 1 in Malmö2023-04-29

Idag har vi extra öppet förutom som vanligt kl 12-15 även kl 18-22 då det är Kulturkvareten Fersens årliga kulturnatt.

Vi har gjort om lite i antikvariatet och utökat med ytterligare hyllor så nu återfinns skönlitteratur på flera olika platser i antikvariatet.

I skönlitteraturrummet längst in ca 12,000 volymer till enhetspris. 20 kr häftade (6st för 100kr) och 30kr för inbundna (4st för 100kr).  Succén fortsätter och är nu inne på 5:e året!

I butiksrummet ute vid kassan finns dels i de låga hyllorna vid fönstret ca 500 volymer individuellt prissatt äldre utgiven skönlitteratur men också en ny hög hylla bredvid engelsk fiktion med ca 300 volymer individuellt prismärkta och lite ovanligare verk (som tidigare fanns i glasskåpet i skönlitteraturrummet).

Skånska berättare finns precis som tidigare i vår Skåneavdelning.

Välkomna!

 

Today we are open extra, apart from the usual 12 noon – 3 pm, also 6-10 pm as it is Fersen's annual culture night in our cultural area of Malmö.

We have remodeled the antiquarian a little bit and added additional shelves so that Swedish fiction can now be found in several different places in our shop.

In the fiction room at the far end, you will find about 12,000 volumes at a unit price. SEK 20 paper-back (6 for SEK 100) and SEK 30 for hard-back (4 for SEK 100). The success goes on now in its 5th year!

In the shop room close to the checkout, there are, on the low shelves by the window,  approx. 500 volumes of individually priced older published Swedish fiction and we also have a new shelf next to the English fiction with approx. 300 volumes of individually priced and slightly more rare works in Swedish (which were previously in the glass cabinet in the fiction room).

Story-tellers from our local area Skåne can still be found in the Skåne section.

Welcome!


2023-04-26

Just nu har vi fantastiska s.k. Coffee table böcker inom vitt skilda ämnesområden. Ta en titt på det stora bordet framför kassadisken! Konst, foto, arkitektur, resor, mode mm. Var? Helmfeltsgatan 1 i Malmö eller online.

 

“One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures.”

George W. Bush

 

Right now, we have fantastic Coffee table books in widely different subject areas. Take a look at the big table in front of the cash desk! Art, photography, architecture, travel, fashion etc. Where? Helmfeltsgatan 1 in Malmö or online for global shipping.2023-04-23

Lördagen den 29 april kl. 18-22 är det åter dags för kulturnatt i Malmös ”Kulturkvarteren Fersen”.

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa deltager som vanligt på Helmfeltsgatan 1.

Vi ser fram emot att träffa er alla, det blir förhoppningsvis en fin vårkväll med kulturmingel och en eller annan bok som får följa med hem. Vi har över en halv kilometer bokhyllsplan fyllda med nästan 30,000 titlar om det mesta och som bara väntar på ett nytt liv hos någon av er.

Bokfinken kommer också tidigare på dagen att ha vanligt lördagsöppet kl 12-15 för den som är på annat håll på kvällen.

Välkomna!

 

 “Books can be dangerous. The best ones should be labeled ‘This could change your life’.” (Helen Exley)

 

On Saturday, April 29 at 6-10 p.m., it's again time for our cultural night in Malmö's cultural district Fersen.

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa will participate as usual at Helmfeltsgatan 1.

We are looking forward to meeting you, it will hopefully be a nice spring evening with cultural mingling and a book or two to take home. We have over half a kilometer of bookshelves filled with almost 30,000 titles about almost everything and they are just waiting for a new life with someone else.

Bokfinken will be open as usual on Saturday from 12 noon – 3 pm, for those who cannot make it in the evening.

Welcome!


2023-04-16

I en låda med böcker vi packade upp i antikvariatet hittade vi en äldre utgåva av ett välkänt förlags reseparlör från 1900-talets början. Vi kunde inte annat än småle vid en snabb genombläddring.

Semesterresan till det specifika språkområdet på andra sidan Atlanten måste verkligen ha förväntats komma bli en utmaning om man skall få användning för fraser som:

 

Hjälp mig att bära in honom på saloonen

Kan ni kapa ett ben?

Lämna mig i fred!

Någon har ramlat i vattnet

Hon har blivit överkörd av en droska

11 personer ur gisslan blev skjutna

 

In a box of books we unpacked in the antiquarian shop, we found an older edition of a well-known publisher's travel phrasebook from the beginning of the 20th century. We couldn't help but smile at a quick browse.

The holiday trip to the specific language area on the other side of the Atlantic must really have been expected a challenge if you are going to need phrases like:

 

Help me carry him into the saloon

Can you cut a leg?

Leave me alone!

Someone has fallen into the water

She has been run over by a wagon

11 people from the hostages were shot2023-04-12

“From that time on, the world was hers for the reading. She would never be lonely again, never miss the lack of intimate friends. Books became her friends and there was one for every mood. There was poetry for quiet companionship. There was adventure when she tired of quiet hours. There would be love stories when she came into adolescence. When she wanted to feel a closeness to someone, she could read a biography. On that day when she first knew she could read, she made a vow to read as long as she lived.”

Betty Smith, A Tree Grows in Brooklyn2023-04-06

Idag skärtorsdag 6 april har vi öppet som vanligt i antikvariatet 14–18. Lördag 8 april påskafton håller vi stängt. Vi önskar er alla en Glad påsk!

Today, Maundy Thursday, April 6, Bokfinken is open as usual from 2–6 p.m. Saturday, April 8, Easter Eve, we are closed. We wish you all a Happy Easter!


2023-04-01

Den 2 april varje år inträffar Världsautismdagen - en global dag instiftad av FN (Förenta Nationerna) för att uppmärksamma autism runt om i världen. I år uppmärksammar Autism Skåne dagen med inbjudna föreläsare på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

https://www.autism.se/skane/kalender-skane/varldsautismdagen/

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer som alltid Autism Skåne på olika sätt.

I Sverige har 1–2 procent av befolkningen en diagnos inom det som kallas autismspektrumtillstånd. Den som har autism kan tycka det är svårt att hantera olika situationer, ha svårt att tolka kroppsspråk och förstå andras känslor och tankar. Det är också vanligt att ha specialintressen, och att upprepa vissa beteenden. Orsakerna till autism är inte helt kända, men tros bero på både ärftliga och biologiska faktorer. Det är vanligast att få diagnosen som barn, men ibland kan även vuxna genomgå utredning och få diagnosen. Autism har funnits i alla tider. Men det har inte funnits någon kännedom om det. Förr i tiden fick många felaktiga diagnoser inom psykiatrin. Andra fick leva med känslan av att vara annorlunda, utan att förstå varför. Det var först när Leo Kanner och Hans Asperger (båda barnpsykiater och forskare), började studera autism som rätt diagnos kunde ställas.

Många kända personer sägs ha haft diagnos inom autism. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Albert Einstein och Franz Kafka är bara några av dem som man tror kan ha haft autism långt innan diagnosen fanns. Hans Asperger skrev 1979: ”Det förefaller som om en smula autism är nödvändig för att man ska nå framgång inom vetenskapen eller konsten. För att bli framgångsrik kan det vara nödvändigt att kunna vända sig bort från den vanliga världen, bort från det enbart praktiska, och ha förmågan att betrakta ett ämne på ett originellt sätt, att trampa upp nya stigar och kanalisera hela sin förmåga på sin specialitet.”

Det är som många autistiska personer uttrycker det: ”Jag har inga problem med att vara autistisk. Det är alla andra runt om mig som verkar ha problem med det.”

 

On April 2nd each year, World Autism Day occurs - a global day instituted by the United Nations to raise awareness of autism around the world. This year, Autism Skåne celebrates the day with invited speakers at Dunkers Kulturhus in Helsingborg.

https://www.autism.se/skane/kalender-skane/varldsautismdagen/

As always, Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa supports Autism Skåne in various ways.

In Sweden, 1–2 percent of the population has a diagnosis within what is known as an autism spectrum disorder. People with autism may find it difficult to handle different situations, have difficulty interpreting body language and understanding other people's feelings and thoughts. It is also common to have special interests, and to repeat certain behaviors. The causes of autism are not fully known, but are believed to be due to both genetic and biological factors. It is most common to be diagnosed as a child, but sometimes adults can also undergo an examination and receive the diagnosis. Autism has existed throughout the ages, however there was no knowledge of it existing. In the past, many were misdiagnosed in psychiatry, while others had to live with the feeling of being different, without really understanding why. It was only when Leo Kanner and Hans Asperger (both child psychiatrists and researchers) began studying autism that the correct diagnosis could and would be made.

Many famous people are said to have been diagnosed with autism. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Albert Einstein and Franz Kafka are just some of those who are believed to have had autism long before the diagnosis was made. Hans Asperger wrote in 1979: "It seems as if a little autism is necessary for success in science or art. To be successful, it may be necessary to be able to turn away from the ordinary world, away from the purely practical, and have the ability to consider a subject in an original way, to tread new paths and channel all one's ability in one's specialty. "

It is as many autistic people themselves explain:  "I have no problem with being autistic, it's everyone else around me who seems to have a problem with it.”


2023-03-25

Igår jobbade vi till in på småtimmarna med att fylla upp våra 100+ hyllor med mängder av nya volymer inom i stort sett alla områden. Välkomna in och ge dem nytt liv! Vi har idag lördag öppet 12.00-15.00.

“Books should go where they will be most appreciated, and not sit unread, gathering dust on a forgotten shelf” (Christopher Paolini, author of The Inheritance Cycle)
2023-03-17


2023-03-04

Om du är en bokmal har du kanske hört talas om bokbaksmälla? En bokbaksmälla är en vanlig biverkan som riktigt bra böcker kan ha på sina läsare. Enligt vår definition är det känslan en läsare får efter att sträckläst en bok till 3 på morgonen (vanligtvis en mycket fängslande skönlitterär roman), som får läsaren att oavbrutet tänka på handlingen eller bokens personligheter i flera svåra dagar efter att ha läst den.

Även om detta kanske inte låter som en så stor sak kan känslan inte utan vidare avfärdas när det kommer till alla dagliga utmaningar vi arma bokmalar kämpar med (och de är sannerligen många). Det värsta med bokbaksmällan är att den lämnar läsaren fullkomligt oförmögen att börja en ny bok.

Även om inget säkert botemedel ännu har upptäckts mot bokbaksmälla, är ett bra sätt att övervinna oförmågan att plocka upp en ny bok att helt enkelt besöka oss på Bokfinken för att hitta en ny bra läsning. När du väl börjar läsa den nya boken kommer det att bli lättare, vi lovar dig

Du är alltid varmt välkommen att besöka oss. Idag, oavsett om din bokbaksmälla är svår eller ej, kommer vi att finnas där för dig från 12.00 till 15.00, Helmfeltsgatan 1 i Malmö, och vi kan försäkra dig om att hyllorna är lockande välfyllda!

 

If you are a bookworm, you might have heard about the book hangover? A book hangover is a common side-effect that great books can have on their readers. By our definition it is the feeling a reader gets after finishing a book (usually a very captivating fiction novel) at 3 A.M. in the morning which leaves the reader thinking about the action or the personalities of the book for days after reading it.

While this may not sound like such a big issue it is not to be pooh-poohed when it comes to daily bookworm challenges (which are many). The worst thing about it is that it leaves the reader completely unable to start a new book after finishing a great one.

While no cure has yet been discovered for the book hangover, a good way to overcome the inability to pick up another book after finishing one that left you in awe is to visit us at Bokfinken and find a new good read. Once you start reading it, things will get easier, promise.

You are always very welcome to visit us. Today, whether the book hangover is bad or not, we will be there for you from 12 noon till 3 P.M, Helmfeltsgatan 1 in Malmö, and we can assure you that the shelves are tantalizingly well stocked!


2023-02-082023-02-01

Om ni undrade så har den där fantastiska känslan man får av doften från en gammal bok ett namn. Kärleken till doften av böcker kallas bibliosmia och den beskriver effekten som våra näsborrar upplever när vi nosar på sidorna i en gammal bok.

Kemin är ansvarig för doften av åldrad bok som vi alla vi bokälskare känner och uppskattar, den doft som genereras av nedbrytningen av två grundämnen i papper: cellulosa och lignin. Den kemiska processen för denna långsamma nedbrytning frigör flera kemiska element som toluen och etylbensen, som är ansvariga för den söta vaniljliknade doften. Utöver detta producerar åldern bensaldehyden och furfural som frigör en doft som liknar mandel.

Men om man säger det doftar gammal bok vet alla vad man menar.

Besök oss gärna på Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa. Hyllorna är påfyllda med såväl gamla som nyare böcker. Ny månad och nya vänner att möta i bokens förtrollande värld.

 

In case you were wondering, that amazing feeling you get from the smell of an old book actually has a name. The love of the smell of books is called bibliosmia and it describes the effect our nostrils experience when we sniff the pages of an old book.

Chemistry is responsible for the smell of aged book that all of us book lovers know and appreciate, the smell generated by the breakdown of two basic substances in paper: cellulose and lignin. The chemical process of this slow decomposition releases several chemical elements such as toluene and ethylbenzene, which are responsible for the sweet vanilla-like aroma. In addition to this, age produces the benzaldehyde and furfural which release a scent similar to almonds.

But if you say it smells like old books, everyone knows what you mean.

Feel free to visit us at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa. The shelves are stocked with both old and newer books. New month and new friends to meet in the enchanting world of books.

2023-01-20

Den amerikanske poeten Naomi Shihab Nye skrev många kloka ord:

”Det är enormt svårt att i en värld av böcker känna sig ensam speciellt länge. Även om du inte har vänner någonstans, har du fortfarande språket i böckerna, och språket kommer att hitta dig, vira sina små stavelser runt dig och plötsligt framträder en berättelse att leva i."

 "It is really hard to be lonely very long in a world of books. Even if you don't have friends somewhere, you still have the language in your books, and it will find you and wrap its little syllables around you and suddenly there will be a story to live in."2023-01-16


En liten presentation kring det fantastiska arbete som Autism Skåne gör:

”Autism Skåne är en intresseorganisation som verkar i Skåne. Vi har distriktkansli i Malmö och lokalföreningar i Lund och Helsingborg. Autism Skåne verkar under Autism Sverige som är en riksorganisation med säte i Stockholm. I Sverige utgör vi ca 18 700 medlemmar tillsammans. Vi vill att personer med autism och autismliknande tillstånd ska kunna leva och ta del i samhället på lika villkor som andra. Vi bedriver därför påverkansarbete. Vi anordnar träffgrupper och aktiviteter där alla våra medlemmar är välkomna. I Skåne har vi skolombud och LSS-ombud. De hjälper dig som behöver stöd inom respektive område kopplat till autism. De finns för att vägleda dig och andra, som myndigheter, regionen och kommunen, i dina rättigheter. Du kan också kontakta Autism Skånes kansli om du känner dig osäker gällande en viss fråga. ”

Läs mer på www.autism.se/skane

  A small presentation about the fantastic work that Autism Skåne does:

"Autism Skåne is an interest organization that operates in Skåne. We have a district office in Malmö and local associations in Lund and Helsingborg. Autism Skåne operates under Autism Sweden, which is a national organization based in Stockholm. In Sweden, we make up approx. 18,700 members together. We want people with autism and autism-like conditions to be able to live and participate in society on equal terms with others. We therefore carry out advocacy work. We organize meeting groups and activities where all our members are welcome. In Skåne we have school representatives and LSS representatives. They help you who need support in the respective area connected to autism. They exist to guide you and others, such as authorities, the region and the municipality, in your rights. You can also contact Autism Skåne's office if you feel unsure about a certain question. "

Read more at www.autism.se/skane

 


2023-01-11


2022-12-31

Gott Nytt År önskar Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa!

Vi har denna vecka satt upp mängder med nya fräscha kokböcker inom alla inriktningar och dessutom en hel del intressanta titlar inom filosofi.

Vi har öppet nästa vecka måndag 2 jan 12.00-16.30, tisdag 3 jan 14.00-18.00 och torsdag 5 jan (Trettondagsafton) 11.00-15.00. Därefter som vanligt från och med lördagen den 7 januari tisdagar och torsdagar 14–18 och lördagar 12–15.

Välkomna!

 

Bokfinken - Antiquarian & Curiosities wishes you a Happy New Year!

This week we have stocked up with plenty of new fresh cookbooks of all sorts and also a lot of interesting titles in philosophy.

We are open next week Monday 2nd January 12am-4.30pm, Tuesday 3rd January 2pm-6pm and Thursday 5th January (Epiphany) 11am-3pm. Then as usual from Saturday 7th January Tuesdays and Thursdays 2pm-6pm and Saturdays 12am-3pm.

Welcome!2022-12-23

Ett varmt tack till alla våra kunder, samarbetspartners och alla som stöttat Bokfinken under 2022. 

Vi har öppet idag till kl 15 och även i mellandagarna, se vår webbsida. 

God Jul önskar Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa2022-12-17

Idag är det Jul på Bokfinken kl 11-16 sista jullördagen före julafton!

Passa på att hitta de sista julklapparna bland alla våra böcker och andra presentidéer. Vi har fyllt på med mängder av böcker inom militaria, historia, engelsk skönlitteratur och har också hundratals julböcker om allt från att rimma julverser och jultraditioner till att göra julgodis.

Välkomna!

 

Today is another Christmas Saturday at Bokfinken 11am-4pm, the last Christmas weekend before Christmas Day!

Take the opportunity to find the last Christmas gifts among all our books and other gift ideas. We have stocked up with loads of books on militaria, history, English fiction and also have hundreds of Christmas books on everything from Christmas verses and Christmas traditions to making Christmas sweets.

Welcome!


2022-12-10

Då är vi igång! Ännu en jullördag hos Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa. Idag har vi plockat fram mängder med stora vackra bilderböcker (s.k. Coffee Table Books) som är perfekta julklappar till den som föredrar många bilder och lite text. Vi har öppet idag 11–16. Välkomna! 

Then we're off! Another Christmas Saturday at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa. Today we have picked out lots of large, beautiful picture books (so-called Coffee Table Books) which are perfect Christmas gifts for those who prefer lots of pictures and less text. We are open today 11am –4 pm. Welcome!
2022-12-02

Imorgon är det dags för den årliga skyltlördagen i Malmös kulturkvarter Fersen, lördagen den 3 december kl 11-16.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa erbjuder allt från böcker och andra presentidéer till vintage julkort, julpynt, julböcker och mycket annat.

Välkomna!

 

Tomorrow it is once again time for the annual Christmas Fair in Malmö's cultural district Fersen, Saturday 3rd December from 11 am to 4 pm.

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa offers everything from books and other gift ideas to vintage Christmas cards, Christmas decorations, Christmas books and much more.

Welcome!2022-11-26

Nu är det jul igen….

Idag kl 11.00 öppnar Jul på Bokfinken 2022. Tomtenissarna blev under natten färdiga med julstöket i butiken och har i de dignande skyltfönstren plockat fram allt från geniala julklappsidéer inom bokens och kuriosans värld till tomteverkstadens julljusstakar, julkort, julböcker, julpynt och mycket mera. Passa på – den smarte tomten handlar tidigt hälsar Tomtemor! I samband med adventshelgerna håller Bokfinken öppet 11–16 varje lördag och även extraöppet i julveckan och mellandagarna. Håll utkik för uppdateringar! Välkomna!

 It’s beginning to look a lot like Christmas…

Christmas at Bokfinken 2022 opens up today at 11:00 a.m. During the night, the elves finished the Christmas preparations in the shop and have in our window displays picked out everything from ingenious Christmas gift ideas in the world of books and curiosities such as candlesticks, Christmas cards, Christmas books, Christmas decorations and much more. Mother Christmas says “a smart Santa shops early”. During the Advent period, Bokfinken will be open for business from 11 a.m. to 4 p.m. every Saturday and also offers extended opening hours during the week leading up to Christmas as well as the week before New Year. Watch this space! Welcome!2022-11-05

Idag Alla helgons dag har Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa öppet som vanligt kl 12.00-15.00.

Hyllorna är sprängfyllda med böcker och bara senaste veckan har 350 nya volymer kommit ut på hyllorna inom vitt skilda ämnesområden.

Välkomna in!
2022-10-24

Den 1 december byter Autism- och Aspergerförbundet namn till Autism Sverige och Autism- och Aspergerföreningen Malmö till Autism Skåne.

- Vi fortsätter sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser. Genom att byta namn till Autism Sverige tydliggör vi vilka vi är och vad vi arbetar för, säger förbundsordförande Camilla Rosenberg. Vårt nya namn ska hjälpa oss att fortsatt vara en relevant aktör och röst i samhällsdebatten och i vårt samlade arbete för bättre levnadsvillkor för alla med autism.

PS: Anhörigstödgruppen besöker den 2 nov kl 17.30 Malmö stads Anhörigcafé där du träffar anhöriga och Malmö stads anhörigkonsulenter. Annie Mattelin berättar också vad en anhörigkonsulent gör och vad kommunen kan erbjuda. Det bjuds på fika. Anmäl dig till: anmalan@autismskane.se senast den 27:e oktober om du vill följa med.2022-10-13

Mannen som läste högt på 6.27-tåget av Jean-Paul Didierlaurent är en feelgood bok med några år på nacken men fascinerar fortfarande. Den som gillar böcker brukar också gilla böcker om böcker och denna sockersöta historia är något för alla bokälskare om du inte redan har läst den!

Varje dag står Guylain 20 minuter i rampljuset, när han läser högt för sina medpassagerare på pendeltåget som avgår 6.27

               ”…. lösryckta stycken ur böcker utan inbördes samband. Han läste alla texter med samma     

                iver och inlevelse och varje gång uppstod magi.”

Mannen som läste högt på 6.27-tåget är en modern, poetisk och satirisk fabel om vårt behov av bokläsning, vår kärlek till litteraturen och om böckernas plats i vår ekonomiskt styrda och hårt rationaliserade värld.

Mannen som läste högt på 6.27-tåget handlar om 36-årige Guylain Vignolles som delar lägenhet med guldfisken Rouget de Lisle. Han jobbar på en papperskross där böcker mals ner till pappersmassa. Ett tråkigt och ibland ganska farligt jobb. Ibland räddar han några boksidor från att krossas och på tåget på väg till jobbet läser han högt från dem.

Jean-Paul Didierlaurent (1962–2021) har tidigare utmärkt sig som novellförfattare. Bland annat har han vunnit det prestigefulla Prix Hemingway två gånger, 2010 och 2012.

Självklart har Bokfinken några exemplar, titta gärna förbi!

 

The Reader on the 6.27 by Jean-Paul Didierlaurent is a feel-good book that came out a few years ago but still fascinates. Anyone who likes books also likes to read books about books and this sweet story is something for all book lovers if you haven't already read it!

Every day, Guylain stands in the spotlight for 20 minutes, reading aloud to his fellow passengers on the commuter train that departs at 6.27

“…. detached passages from books with no mutual connection. He read all the texts with the same zeal and empathy and every time magic happened.”

The Reader on the 6.27 is a modern, poetic and satirical fable about our need for book reading, our love for literature and about the place of books in our economically controlled and heavily rationalized world.

The Reader on the 6.27 is about 36-year-old Guylain Vignolles who shares an apartment with the goldfish Rouget de Lisle. He works at a paper shredder where books are ground into pulp. A boring and sometimes quite dangerous job. Sometimes he saves a few book pages from being crushed and on the train on his way to work he reads aloud from them.

Jean-Paul Didierlaurent (1962-2021) has previously distinguished himself as a short story writer. Among other things, he has won the prestigious Prix Hemingway twice, in 2010 and 2012.

Off course Bokfinken has some copies, feel free to stop by!2022-09-26

Den 23 till 25 september 2022 deltog Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa i Malmö Gallerihelg. Gallerihelgen erbjuder konst- och kulturupplevelser med en spridning på tre dagar.

Det blev en fantastisk fredagskväll med öppet till 22 och en helg i sensommarväder med totalt mer än 500 besökare hos Bokfinken som botaniserade bland vårt rika utbud av böcker och en hel del kuriosa. Ett varmt tack till alla deltagare!

Gallerihelgen är en årlig konstfest som ger dig chansen att upptäcka Malmös rika konst- och kulturscen och startade redan 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt sista helgen i september för alla konst- och kulturintresserade.

 

On September the 23rd until the 25th, 2022, Bokfinken – Antiquarian & Curiosities participated in Malmö Gallery Weekend, a weekend that offers art and culture experiences and is spread out over three days.

We had a great Friday night staying open late till 10 PM as well as a successful weekend in great autumn weather and can you believe over 500 visitors at Bokfinken browsing through our vast collection of books and curiosities. A warm thank you to all who came and supported us!

Gallery Weekend is an annual art festival that gives you the chance to discover Malmö's rich art and culture scene, it started back in 1997 as a Gallery Night and has since been an annual highlight on the last weekend in September for all those interested in art and culture.2022-09-18

Den 23 till 25 september 2022 bjuder Konstfrämjandet Skåne och Malmös mångfacetterade konst- och kulturscen in allmänheten till en av årets främsta konsthändelser, Malmö Gallerihelg. Gallerihelgen erbjuder konst- och kulturupplevelser med en spridning på tre dagar.

Gallerihelgen är en årlig konstfest som ger dig chansen att upptäcka Malmös rika konst- och kulturscen – allt från öppna ateljéer, gallerier och pop-up initiativ till andra kulturformer som t ex böckernas underbara värld.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa håller öppet fredag 18–22 samt lördag och söndag 12–16.

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade redan 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt sista helgen i september för alla konst- och kulturintresserade.

Välkomna!

 

On September the 23rd until the 25th, 2022, Skåne and Malmö's multifaceted art and culture scene invites the public to one of the year's foremost art events, Malmö Gallery Weekend, a weekend that offers art and culture experiences and is spread out over three days.

Gallery Weekend is an annual art festival that gives you the chance to discover Malmö's rich art and culture scene - everything from open studios, galleries and pop-up initiatives to other cultural forms such as the wonderful world of books.

Bokfinken - Antiquarian & Curiosities is open Friday 6-10 PM and Saturday / Sunday 12 AM - 4 PM.

Malmö Gallery Weekend started back in 1997 as a Gallery Night and has since been an annual highlight on the last weekend in September for all those interested in art and culture.

Welcome!2022-08-27

I senaste numret Av Biblis, nr 98 sommaren 2022, skrev Per Engström, som driver den fantastiska bokhandeln i Malmö Konsthall, på ett utomordentligt lysande sätt om bokhyllans platshållare som gamla goda vänner:

”Medan jag håller på med böckerna, sorterar in dem i nya lägenheten, så råkar jag hamna i en välsorterad bokhandel, eller hemma hos någon med drivor av nya böcker liggande överallt; på bord, på golvet, stolar. En bokrecensent. Varenda en, eller varannan, av dess böcker utgör ögonblickligen en oerhörd lockelse. Den vill jag genast läsa! Och den! Den! Mina egna böcker där hemma, de lästa och de olästa, känns med ens dammiga, som en meningslös ansamling av papper. Men detta handlar inte om böcker, det handlar om nyheten. Inom kort kommer de flesta av recensentens alla böcker att kännas mindre intressanta: det har kommit fler, ännu nyare. Och jag tänker igen på mina böcker där hemma, hur jag faktiskt fortfarande efter många år vill ha dem, läsa dem, bläddra i dem. Och hur det nu för tiden endast långsamt fylls på med fler böcker bland mina gamla. De flesta böcker som kommer ut är bara nyheter, medan det i ens bokhylla handlar om någonting annat”.

 

In the latest issue of of Biblis, no. 98 summer 2022, Per Engström, who runs the fantastic bookstore in Malmö Konsthall, wrote in an extraordinarily brilliant way about the bookshelf's placeholders as good old friends:

"While I'm working on the books, sorting them in the new apartment, I happen to end up in a well-sorted bookstore, or at someone's house with piles of new books lying everywhere; on tables, on the floor, chairs. A book reviewer. Every single one, or every other, of its books instantly constitutes an immense attraction. I want to read it right away! And that! This one! My own books at home, the read and the unread, even feel dusty, like a meaningless accumulation of paper. But this isn't about books, it's about the new. Before long, most of all the reviewer's books will feel less interesting: there have been more, even newer ones. And I think again about my books back home, how after many years I actually still want them, read them, flip through them. And how nowadays it is only slowly being filled with more books among my old ones. Most of the books that come out are just new books, while in one's bookshelf it is about something else".

2022-08-15

Detta är troligtvis den största volymen vi just nu har inne i antikvariatet: Suecia antiqua et hodierna vilket är latin för "Det forna och nuvarande Sverige". Detta Erik Dahlbergs mästerverk är ett topografiskt planschverk med koppargravyrer över stormaktstidens Sverige på 1600-talet som från början endast var tänkt som en gåva till främmande makter och betydelsefulla personer men började ges ut för försäljning 1716 och utkommit i flera faksimilutgåvor efter det. Verket innehåller 353 planscher varav ett hundratal är bilder på städer i dåvarande Sverige, något fler på slott och herresäten och resten av historiska platser som Birka och Uppsala högar, kyrkor eller annat som låg i samtidens intresse. Wahlström & Widstrand 1983. 150 sidor text + 353 planscher. Vikt 5,3kg, format 33x41 cm. Förlagets klotband med monterad pärmbild.

 

This is probably the largest volume we currently have in our antiquarian shop: Suecia antiqua et hodierna which is Latin for "Sweden of the past and present". This masterpiece by Erik Dahlberg is a topographical work of plates with copper engravings of Sweden in the 17th century, which was originally intended only as a gift to foreign powers and important persons, but began to be published for sale in 1716 and appeared in several facsimile editions after that. The work contains 353 plates, of which around a hundred are pictures of cities in Sweden at the time, a few more of castles and manors, the rest of historical places such as Birka and Uppsala mounds, churches or other things that were of contemporary interest. Wahlström & Widstrand 1983. 150 pages of text + 353 plates. Weight 5.3kg, format 33x41 cm. The publisher's cloth binding with mounted cover image.
2022-07-13

”Därför hoppar jag” är en briljant skriven bok av Naoki Higashida som föddes i Kimitsu, Japan 1992. Diagnosticerad med svår autism när han var fem år, lärde han sig därefter att kommunicera med hjälp av ett handgjort alfabetsrutnät och började skriva dikter och noveller. Vid tretton års ålder skrev han ”Därför hoppar jag”, som publicerades i Japan 2007. Dess engelska översättning kom ut 2013, och den har nu publicerats på mer än trettio språk däribland svenska (Wahlström & Wistrand 2014). Bokens tankar har nu också tillgängliggjorts i en uppslukande film som utforskar upplevelserna av icke-talande autister runt om i världen. Rekommenderas! Vi har några exemplar inne, håll utkik online eller i våra skyltfönster!

 "The Reason I Jump" is a brilliantly written book by Naoki Higashida who was born in Kimitsu, Japan in 1992. Diagnosed with severe autism when he was five years old, he then learned to communicate using a handmade alphabet grid and began writing poems and short stories. At the age of thirteen, he wrote "The Reason I Jump", which was published in Japan in 2007. Its English translation was published in 2013, and it has now been published in more than thirty languages. The book's thoughts have now also been made available in an immersive film that explores the experiences of non-speaking autistics around the world. Recommended! We have a few copies in Swedish, keep an eye online or on our storefront!
2022-06-30

Antikvariat är en magisk värld. Sigge Eklund beskriver i sin bok ”Livets små njutningar” (Brombergs 2020) detta på ett alldeles förträffligt sätt:

”Dofterna, mumlandet, viskningarna är välbekanta. Folk rör sig långsamt, krumryggade som åldringar. Också du beter dig hemligt: smyger mellan rummen utan att möta någons blick.

Du låter dina fingertoppar smeka över bokryggarna som om du läste blindskrift. Här inne är besökarna anonyma, bara böckerna har namn. Här står motsatser sida vid sida. Sönderlästa tummade volymer intill nytryckta blanka. Abstrakt lyrik, intill glasklar vetenskap Och du vandrar från ungersk körsång till finsk arkitektur, till erotiska noveller, till avancerad matematik, till biografier, till studier i judendom och till samernas historia.

Trots överflödet av titlar har du inga behov av att storhandla. Tvärtom. Det tar emot. Böckerna hör hemma här. Av någon märklig anledning räcker det med att bara stå här, omsluten av den täta doften av papper – med vetskapen om att böckerna finns på en armslängds avstånd om du skulle få lust. Som om hela världens kunskap går att nå i detta rum. Och du tänker att varje bok är ett halvdecennium av arbete någon lagt mer, för att du skall kunna omkring här och välja och vraka.

När du till slut valt ut ett antal böcker blir du förstummad: 180kr för sex böcker som sammanlagt torde ha tagit dussintals år att skriva. Det känns som en skymf mot författarna. Men här råder andra naturlagar. Kanske är det därför du återvänder hit så ofta, till den mörka varma tystnaden, för att gå vilse bland tidens irrvägar en stund.”

 

Välkomna! Bokfinken- Antikvariat & Kuriosa på Helmfeltsgatan 1 i Malmö har öppet hela sommaren Tis och Tors 14.00-18.00 samt Lör 12.00-15.00.

 

 

An antiquarian shop is a magical world. Sigge Eklund describes this in an absolutely excellent way in his book “Life's small pleasures” (Brombergs 2020):

"The scents, the mumbling, the whispers are familiar. People move slowly, crooked backs like the elderly. You too are behaving secretly: sneaking between the rooms without meeting anyone's gaze.

You let your fingertips caress the spines of the books as if you were reading Braille. Inside, visitors are anonymous, only the books have names. Opposites stand side by side here. Worn thumbed volumes next to glossy newly printed. Abstract poetry, next to crystal clear science and you wander from Hungarian choral singing to Finnish architecture, to erotic short stories, to advanced mathematics, to biographies, to studies in Judaism and to the history of the Sami people.

Despite the abundance of titles, you have no need to shop around. On the contrary. You refrain from it. The books belong here. For some strange reason, it's enough to just stand here, surrounded by the dense scent of paper - with the knowledge that the books are at arm's length if you feel like it. As if the knowledge of the whole world can be reached in this room. And you think every book is half a decade of work someone put into it, just so that you can get around here and pick and choose.

When you finally select a number of books, you will be gobsmacked: SEK 180 for six books that in total should have taken dozens of years to write. It feels like an insult to the authors. But here other laws of nature prevail. Maybe that's why you return here so often, to the dark warm silence, to get lost among the wanderings of time for a while.”

 

You are very welcome to visit us! Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa on Helmfeltsgatan 1 in Malmö is open all summer Tuesday and Thursday 14.00-18.00 and Sat 12.00-15.00.2022-06-19

Följ gärna vår onlineauktion hos Crafoord i Lund av Junius, Franciscus ”II. Defensio catholicae doctrinae de S. trinitate personarum in unitate essentiae Dei, adversus Samosatenicos & alios” utgiven 1591 av Heidelbergae (Commelinus).

 

Auktionen löper ut den 26 juni 20.58 CEST.

https://auctionet.com/sv/2249687-franciscus-junius-defensio-catholicae-doctrinae-1591

  

Please check out our online auction at Crafoord in Lund of Junius, Franciscus “II. Defensio catholicae doctrinae de S. trinitate personarum in unitate essentiae Dei, adversus Samosatenicos & alios” published in 1591 by Heidelbergae (Commelinus).

 

Auction ends June 26th at 20.58 CEST.

https://auctionet.com/sv/2249687-franciscus-junius-defensio-catholicae-doctrinae-15912022-06-04

Denna vecka har vi fyllt upp vår historiska avdelning med hundratals nya titlar. Den alltid så kloke Alf Henrikson sade mycket riktigt ”För att veta vart vi är på väg, måste vi veta var vi har varit”. Passa på och köp något till hängmattan och semestern.

Vi finns både online via Bokbörsen och Tradera samt med butik på Helmfeltsgatan 1 i Malmö och har hela sommaren öppet tisdag och torsdag 14.00-18.00 samt lördag 12.00-15.00.

Glad sommar!

 

This week we have filled up our historical section with hundreds of new titles. The ever so wise Alf Henrikson rightly said "To know where we are going, we must know where we have been". Take the opportunity and buy something for the hammock and the holiday.

We are available both online via Bokbörsen and Tradera and with a store on Helmfeltsgatan 1 in Malmö and are open all summer on Tuesdays and Thursdays 14.00-18.00 and Saturdays 12.00-15.00.

Happy summer!


2022-04-30

Under de närmsta veckorna kommer vi efter hand att lägga ut hundratals schackböcker. Allt inom ämnet, många böcker vi aldrig har sett tidigare. Schackmatt?

 

Observera att vi från den 2 maj har nya öppettider:

Tisdag och torsdag 14.00-18.00

Lördag 12.00-15.00

 

Välkommen!

 

Over the next few weeks, we will gradually make available hundreds of chess books. Everything on the subject, many books we have never seen before. Checkmate?

 

Please note that from May 2nd, we will have new opening hours:

Tuesday and Thursday 2 PM- 6 PM

Saturday 12 noon – 3 PM

Welcome!2022-04-09

Vad ska jag göra med det jag är bra på? 

Det är titeln på en ny kortdokumentär av och med Hampus Holmberg. Idéen till filmen fick Hampus när han förstod hur betydelsefullt hans arbete är för honom. 

– Att ha ett jobb har givit mig mycket glädje till resten av mitt liv. Det har hjälpt mig att lära känna mig själv och min asperger, säger Hampus som vill dela med sig av sina erfarenheter genom denna film. 

Filmen är producerad med stöd från bland annat Stiftelsen Autism. Filmen är regisserad av Gustav Hugo Olsson och har producerad av GADE18 med stöd från bland annat Stiftelsen Autism

https://player.vimeo.com/video/689213603?h=f38603f6e9&app_id=122963


2022-04-02

Vår på Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa! Ni kan se fram emot en spännande vår och sommar på Bokfinken med mycket nya böcker och prylar i vår butik på Helmfeltsgatan i Malmö samt online via Tradera och Bokbörsen. Vi stödjer som alltid Autism- och Aspergerföreningen i Malmö.

Just nu har vi fyllt på våra trädgårdsböcker med nyheter.

Titta gärna förbi – idag lördag har vi öppet fram till kl 15.00

Välkomna!

 

Spring at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa! You can look forward to an exciting spring and summer at Bokfinken with lots of new books and curiosities in our store on Helmfeltsgatan in Malmö and online via Tradera and Bokbörsen. As always, we support the Autism and Asperger's Association in Malmö.

Right now, we have filled up with some interesting gardening books.

Feel free to stop by - today Saturday we are open until 3PM

Welcome!2022-03-13

Då Gustav III dog, två veckor efter de mördande skotten på operabalen i Stockholm våren 1792, var hans son och tronföljare Gustav Adolf 13 år gammal. Hans regenttid kännetecknades bl.a. av hans avsky mot Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka vilket ledde till att förtroendet för honom som regent successivt minskade. Detta missnöje växte sig ännu starkare genom förlusten av Finland 1809.

På förmiddagen den 13 mars 1809, idag för 213 år sedan, tog höga ämbetsmän och militärer saken i egna händer, kungen arresterades på Stockholms slott. Det hela gick oblodigt till även om kungen med dragen värja lyckades fly ur rummet genom en lönndörr innan han tillslut övermannades på den inre borggården.

Den arresterade kungen och hans familj sattes sedan i husarrest på Gripsholms slott. Julaftonen 1809 lämnade Gustav Adolf med familj Sverige och Karlskrona med båt. Resten av sitt liv kom han att leva i landsflykt under namnet ”greven av Gottorp” och senare överste Gustafsson. Han levde ensam eftersom makarna redan 1810 bestämde sig för att skiljas. Hans hustru, drottning Fredrika, bosatte sig därefter med barnen hos sina föräldrar i deras storhertigdöme i Baden i Tyskland.  Överste Gustafsson dog på värdshuset Vita hästen i St. Gallen i Schweiz 1837, 59 år gammal.

Just nu har vi ett ex inne av Mats Wickmans ”En kunglig tragedi – en biografi om Gustav den IV Adolf”

Välkommen in!

 

When Gustav III died, two weeks after the murderous shots at the opera ball in Stockholm in the spring of 1792, his son and heir to the throne Gustav Adolf, was 13 years old. His reign was characterized by his disgust with Napoleon and his unrealistic view of Sweden's military force, which led to a gradual decline in confidence in him as regent. This dissatisfaction grew even stronger with the loss of Finland in 1809.

On the morning of March 13, 1809, today 213 years ago, high officials and the military took matters into their own hands and the king was arrested at Stockholm Castle. It all went bloodlessly, even though the king with a drawn sword managed to escape from the room through a side door before he was finally overpowered in the inner courtyard.

The arrested king and his family were then placed under house arrest at Gripsholm Castle. On Christmas Eve 1809, Gustav Adolf and his family left Sweden and Karlskrona by boat. For the rest of his life he came to live in exile under the name "Count of Gottorp" and later Colonel Gustafsson. He lived alone because the couple already in 1810 decided to divorce. His wife, Queen Fredrika, then settled with the children with her parents in their Grand Duchy of Baden in Germany. Colonel Gustafsson died at “The White Horse” inn in St. Gallen in Switzerland 1837, 59 years old.

Presently, we have a copy available in Swedish of Mats Wickman's "A royal tragedy - a biography of Gustav the IV Adolf"

Hope to see you!2022-02-07

Igår söndag var det 70 år sedan Drottning Elizabeth II av Storbritannien blev regent när hennes far George VI gick ur tiden. Så vitt man vet är det bara Ludvig XIV som regerat längre i världshistorien. Drottningen blir 96 år i april. Hennes första premiärminister var Sir Winston Churchill. Elizabeth och vår kung är faktiskt släkt! Genom kungens farmor Margareta är de dubbla bryllingar. Det sägs att drottningen har hemliga tecken som hon använder för att kommunicera med sina medarbetare. Ställer hon handväskan på middagsbordet är det ett tecken på att hon vill lämna tillställningen. Hänger hon över den på andra armen medan hon pratar med någon är det ett tecken på att hon tröttnat och vill vidare.

Välkomna och botanisera bland våra böcker om kungligheter! 

Yesterday (Sunday) it was 70 years since Queen Elizabeth II of Great Britain became regent when her father George VI passed away. As far as we know, only Louis XIV ruled longer in world history. The Queen will be 96 years old in April. Her first prime minister was Sir Winston Churchill. Elizabeth and the King of Sweden are actually related, through the king's grandmother, Margareta. It is said that the Queen has secret mannerisms that are used to communicate with her co-workers, for example, If the Queen puts her handbag on the dinner table, it is a sign that she wishes to leave the event or if she moves her handbag over to the other arm while she is talking to someone, it is a sign that she is tired and wishes to move on…Who knew!?

So come on in and make yourself feel like royalty…we´ve a good selection on the subject for you!2021-12-23

Vi följer från och med idag Folkhälsomyndighetens riktlinjer med kvadratmeterbegräsning i vår butik och tar in max 5 kunder samtidigt.

Ni skall kunna känna er trygga när ni besöker Bokfinken och vi fortsätter som tidigare med Covid-19 smittskyddsåtgärder i butiken. Vi desinficerar alla kontaktytor, betalkortsterminal och handtag flera gånger varje dag, handsprit och engångsmunskydd finns att tillgå för dig som besökare om du så önskar och vi har, för både er och vår trygghet, ett s.k. hostskydd uppsatt framför kassadisken.

Tack för att ni håller avstånd trots de begränsade ytorna och för att vi under Covid-19 tillsammans erbjuder en bra butiksmiljö för er egen säkerhet och för att vi som är i riskgrupp skall kunna försöka hålla butiken öppen.

Vi håller öppet i mellandagarna som vanligt måndag, tisdag och torsdag 12.00-16.30. Juldagen, Nyårsdag och Trettondagen håller vi stängt. Med reservation för att smittläget hastigt kan förändras.

God Jul och Gott nytt år!

 

 

Dear Friends, as of today we will be following the guidelines presented to us from the Public Health Agency of Sweden.  This will mean that we will only be allowed to accommodate a maximum of 5 customers at one time in total in our shop.

We want you to feel safe when you visit us at Bokfinken and we will as before make sure we have taken all possible measures to stop the spread of Covid-19. We disinfect surfaces, the credit card terminal and doorhandles a few times a day. There is hand disinfection and facemasks available for you our customers if you desire and we have a protection screen in front of the cash out.

Thank you for respecting these guidelines and keeping your distance from others so that we can together stop the spread of Covid-19 and provide a safe shop environment for yourselves and those of us who are in the “risk group”. We really hope to keep our doors open through the rest of this pandemic.

We will be open after Boxing Day as usual, Mon, Tis and Thurs. 12:00am-4:30pm. Closed on Christmas Day, New Year’s Day and on Thurs 6th January. Please note opening times may change depending on the severity of the pandemic.

Wishing you all a very Merry Christmas and a Happy New Year!2021-11-25

 

2021-11-19

Nu är det äntligen jul på Bokfinken. Årets julskyltning avtäcktes idag så för alla som är ute och kvällsvandrar i kvarteren kring Helmfeltsgatan i Malmö passa på att ta en liten titt. Jul på Bokfinken öppnar imorgon lördag den 20 november kl 11.00. Det finns mycket spännande även i år; en hel del med julböcker och många goda presentidéer både till bokhyllan och hemmet i övrigt. Julen 2021 blir ännu en Covidjul och även i detta års julhandel är det viktigt att vi försöker hålla avstånd och vara extra rädda om varandra.

Välkomna att besöka oss!

 

 It's finally Christmas at Bokfinken. This year's Christmas window displays are now ready so for anyone who is out and about tonight in the neighborhood around Helmfeltsgatan in Malmö you may have a sneak peek. Christmas at Bokfinken opens tomorrow Saturday 20th of November at 11AM. We have Christmas themed books and many gift ideas for both yourself and loved ones. Christmas 2021 will be another Covid Christmas and even in this year's Christmas shopping, it is important that we try to keep our distance and to be extra careful.

Hope to see you soon!


2021-11-13

På söndag den 14 november är det Remembrance Sunday i Storbritannien. Detta är en årlig tradition för att hedra minnet av stupade från Storbritannien och samväldet under de båda världskrigen och i senare konflikter. Från den 2 nov fram till Remembrance Sunday går många britter med en vallmo på rockslaget för att symbolisera vallmofälten i norra Frankrike där skyttegravskriget under Första världskriget var som intensivast.

Författaren Rupert Brooke (1887–1915) skrev en vacker dikt ”The Soldier” om Första världskrigets fasor där han själv 27 år gammal dog på vägen till slaget om Gallipoli

 

“If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is forever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home.”

 

On Sunday the 14th of November it is Remembrance Sunday in the UK. This is an annual tradition to commemorate the fallen soldiers from Great Britain and the Commonwealth during the two world wars and in later conflicts. From around November 2nd until Remembrance Sunday many Britts proudly wear a poppy in their button hole symbolizing the poppy fields of northern France where some of the fiercest trench battels took place.

The war poet Rupert Brooke (1887-1915) wrote a moving poem “The Soldier” about the WWI where he himself died 27 years of age en route to the battle of Gallipoli.

 

“If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is forever England. There shall be
In that rich earth a richer dust concealed;
A dust whom England bore, shaped, made aware,
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam,
A body of England's, breathing English air,
Washed by the rivers, blest by suns of home.”


2021-10-30

Halloween är kanske för dig med autism eller du som har autistiska familjemedlemmar en svår tid med mycket konstiga figurer, ljud och föremål som är svår att hantera och förstå. Denna höstlövsvecka behöver dock inte gå er förbi. Det finns mycket annat höstkul att göra. Varför inte ta in de sista äpplena före frosten och gör en äppelkaka? Eller använd äpplena för att skära ut former som är roliga att stämpla med färg på papper tillsammans med barnen. Du kan också göra en höstlåda med löv och kottar som många med autism tycker om att känna på, gissa vad det är och prata om säsongens skiftning. Ta väl hand om er! 

Halloween can be a difficult time for those with Autism when there are strange, creepy decorations, sounds and lights. The Autumn half term doesn´t have to just pass you by though, there are plenty of things you can do to make Autumn special and fun. Why not pick apples and make a yummy apple pie? Or half left-over apples and use them as stamps to make an Autumn work of art or make an Autumn box, have fun picking out things to put in your box together, pinecones, leaves, twigs; feel the different textures and talk about the changing of the seasons. However you decide to spend your Autumn break, take care and have fun!2021-10-09

Höst på Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa där hyllorna nu är fyllda med spännande nyheter. Besök oss på Helmfeltsgatan 1 i Malmö eller shoppa via nätet. Vi har just nu många vackra ljusstakar i alla stilarter och material för att lysa upp höstmörket med detta år. Dessutom har vi fått in många ovanliga titlar inom de flesta ämnesområden. Eller vad sägs om ”Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus” utgiven 1823? Eller den tecknade versionen av ”På spaning efter den tid som flytt” av Marcel Proust? Vi har även fyllt på mycket Andra världskriget, militaria, psykologi och nautica. Välkommen in! 

Autumn at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa where the shelves are now filled with exciting new books and knickknacks. Visit us at Helmfeltsgatan 1 in Malmö or shop online. We currently have many beautiful candlesticks in all styles and materials to light up the autumn darkness this year. In addition, we have received many unusual titles in most genres. Why not give your Swedish a go and read “own notes” by Carl Linnaeus published in 1823 in Swedish? Or the cartoon version of "In Search of Lost Time" by Marcel Proust also in Swedish? We have also filled up our section of World War II, militaria, psychology and nautica. Welcome!2021-09-19

Den 24:e upplagan av Malmö Gallerinatt har förvandlats och återuppstår i år som Malmö Gallerihelg 2021. Gallerinatten är en årlig konstfest som ger dig chansen att upptäcka Malmös rika konstscen – allt från konstinstitutioner till gallerier och andra kulturformer som t ex böckernas underbara värld.

För att undvika trängsel har Gallerinatten i Malmö i år förvandlats till en Gallerihelg. Gallerinatten har på grund av rådande omständigheter därför en lite annorlunda form även i år.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa kommer att ha öppet fredag kl 18.00-22.00 samt lördag kl 11.00-16.00.

Välkomna!

 

The 24th edition of Malmö Gallery Night has been transformed and resurfaces this year as “Malmö Gallery Weekend 2021”. Gallery Night is an annual art festival that gives you the chance to discover Malmö's rich art scene - everything from art institutions to galleries and other cultural forms such as the wonderful world of books.

To avoid congestion, the Gallery Night in Malmö has this year been transformed into a Gallery Weekend. Due to prevailing circumstances, the gallery night therefore has a slightly different shape this year as well.

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa will be open Friday 6 PM – 10 PM and Saturday 11 AM-4 PM.

Welcome!2021-09-13

Denna söndag den 19 september har Bokfinken på sina veckoauktioner på Tradera några fina äldre och rara böcker från 1700- och 1800-talet på både svenska och franska. Några vackra lexikon över franska språket, dessutom bl. a verk av Pierre Loti, Xenefon, de Lamartin och Petrarca. En vacker prydnad i bokhyllan eller fin läsning i höstmörkret? Välkommen förbi och ta en titt eller varför inte lägg ett bud på Tradera! 

On Sunday the 19th of September Bokfinken will at our weekly auction have some rare books from the 18th and 19th Century in Swedish and French.  There are some beautiful old French encyclopedias covering the French language, there are works of Pierre Loti, Xenephon, de Lamartin and Petrarca.  They would look fantastic on your bookshelf or for some finer reading in the autumn mist. Feel free to visit us or why not place a bid on Tradera!2021-09-01

Nu när hösten idag den 1 september officiellt är här står vi inför en skön läshöst när mörkret och de kulna dagarna smyger sig på och vi vill glädja er med att vi under sommaren har fyllt upp Bokfinkens hyllor med många nya spännande titlar. Vi finns både med antikvariat i Malmö på Helmfeltsgatan 1 och med ett stort utbud på nätet via Bokbörsen och Tradera där du bland våra auktioner även hittar en hel del prylar du inte visste att du behövde. Höststädning på gång? För mycket böcker och prylar? Gör det ont att slänga? Titta gärna förbi oss med dina pappkassar eller lådor och skänk det till oss så stödjer du även Autism- och Aspergerföreningen i Malmö. Välkommen in!

 

Autumn is finally here and with that an excuse for lots of reading! During the summer, Bokfinken´s shelves have accumulated more new and exciting titles, come in and have a browse. You can find our antiquarian shop on Helmfeltsgatan (no.1) in Malmö and don´t forget we are also online for worldwide delivery on Bokbörsen and Tradera. Not only have we books but also knickknacks you never knew you needed.  By the way, are you having a clear-out? Does it pain you to throw away books and things? Feel free to come to us if you wish to donate them. We will take care of them and in turn, you will be supporting the Autism- and Asperger’s charity in Malmö. Hope to see you soon!2021-07-05

Autism- och Apergerförbundet publicerade i ett av vårens nummer av tidningen ”Autism” en tänkvärd artikel om författaren Conny Palmkvist och hur det är att vara förälder till barn med autismdiagnos.

https://www.autism.se/om-autism/personliga-berattelser/gladjen-i-att-hyra-samma-film-igen/

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer Autism- och Aspergerföreningen i Malmö. Just nu säljer vi fina armband och bokmärken som autistiska barn har gjort. Vi har också pins med autismmedvetenhetbandet. Hela behållningen går till Autism- och Aspergerföreningen i Malmö. Tack för ert stöd!

 

Earlier this spring, the Autism- and Asperger Association published a brilliant feature in their magazine “Autism” about the author Conny Palmkvist and what it is like being a parent to a child with an autism diagnosis.

https://www.autism.se/om-autism/personliga-berattelser/gladjen-i-att-hyra-samma-film-igen/

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa supports the Autism- and Asperger Association in Malmö. We sell lovely bracelets and bookmarks that have been made by autistic children. We also sell pins with the Autism Awareness Ribbon. The proceeds go to the Autism- and Asperger Association in Malmö. Thank you for your support!

 2021-06-24

Vi önskar alla våra fina kunder en riktigt Glad Midsommar.

Bokfinken har stängt på midsommardag den 26 juni men om inget oförutsett inträffar öppet som vanligt resten av sommaren. Må, Ti och To 12.00-16.30 samt Lö 11.00-15.00.

Välkomna!

 

We wish all of our customers a lovely Midsummer.

Bokfinken will be closed on Midsummers Day 26th of June but will keep normal business hours for the remains of the summer. Mon, Tue and Wed 12 noon until 4.30 PM as well as Sat 11 AM until 3 PM.

Welcome!


Bilden hämtad ur boken "Sörgårds-Bilder"2021-06-14

Juni. Sommarmånad. Tid att läsa en bra bok. Varför inte pröva någon författare född i denna månad: Thomas Mann, George Orwell, Orhan Pamuk, Harriet Beecher Stowe eller Joyce Carol Oates bara för att nämna några? Vi har öppet hela sommaren våra vanliga tider. Välkommen in!

June. Summer. Time to sit and read a good book. Why not try one of these June babies: Thomas Mann, George Orwell, Orhan Pamuk, Harriet Beecher Stowe or Joyce Carol Oates just to name a few? We are open all summer at our usual times. Welcome in!2021-05-22

Skepp O’hoj! Är du intresserad av böcker inom ämnena Nautica och sjökrigshistoria? Vi har nyligen fått in en spännande samling band från en tidigare samlare. Under de närmaste veckorna och månaderna kommer vi att lägga ut dem efterhand på Bokbörsen och Tradera men de kommer också självklart finnas tillgängliga i vårt antikvariat i Malmö. Välkomna in! 

Ahoy there! Do maritime and naval warfare books interest you? We have recently acquired an exiting collection of volumes from a private collector. During the next few weeks and months, we will make them available on Bokbörsen and Tradera online auctions but obviously they will also be available in our antiquarian shop in Malmö. Come on in and have a look!
2021-05-08

We thought you might like to read what Alva Lindrud at Malmö Local’s Guide wrote about us yesterday when they featured some selected bookshops in Malmö.

” I know, I know, I’ve probably said that “this is a place that really loves books” in all of the descriptions of the shops so far but this is a place that really loves books. With over 20 000 titles in their store Bokfinken does not want a single book to go to waste. The owners travel all over Skåne to collect books from people wanting to get rid of them. “It’s such a waste to throw out books” they explain to me, “It’s better that we can sell them here”. Bokfinken do not just want to save books, they also want to make them as accessible as possible. During the pandemic they have offered people in risk groups to come and buy books after opening hours so they can avoid gatherings and they ship books home to people. They’re genuinely putting in an effort to make books more available in a time when we need it most. Pricing is surprisingly simple - they have a flat price for both hardcovers and paperbacks. 4 hardcovers for 100 kr and 6 paperbacks for 100 kr (!). Even though they mainly carry books in Swedish, they have a wide range of books in English as well. And if they by any chance don't carry the book you’re looking for at the moment, there’s a notebook where you can write the title, and they will do their best to find it for you. Books aren’t the only thing Bokfinken keeps close to their hearts. They care deeply for bringing awareness to autism and Asperger’s. At the counter they sell bracelets, they offer pamphlets for educational purposes and have a jar for donations to the Autism and Asperger society in Malmö.”

 


2021-05-01

Today is 1st of May and spring is finally here! Brush up your gardening skills with some of our lovely gardening books full of gardening tips and ideas, even smaller balconies can be made into mini gardens, or why not plan your own English garden? For those whom are animal interested, why not treat yourselves to one of our woodland animal books or even a bird book with accompanying bird songs to hear. You can find us online or why not visit us in Malmö? 

Idag är det 1 maj och våren är äntligen här! Damma av dina trädgårdskunskaper med några av våra härliga trädgårdsböcker fulla av tips och idéer för trädgårdsarbete, även balkonger och uteplatser kan göras till miniträdgårdar, eller varför inte planera din egen engelska trädgård? För dem som är djurintresserade, varför inte skämma bort dig med en av våra fina djurböcker eller till och med en fågelbok med tillhörande fågelsånger att höra. Du hittar oss online eller varför inte besöka oss i Malmö?


2021-04-02

Idag uppmärksammar vi att det är Världsautismdagen:

https://www.autism.se/20200402_varldsautismdagen_2020

Today we celebrate World Autism Day2021-03-29

Imorgon den 30 mars 2021 firar Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa 2 år. Tänk vad tiden går!

Vi har öppet som vanligt 12.00-16.30.  Vi har fina erbjudanden i butiken hela dagen.

Självklart följer vi pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Välkomna in! 

 

Tomorrow, March 30th, 2021, Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa will celebrate 2 years. How the time flies!

We will be open as usual 12 Noon – 4.30 PM. We have great offers in the shop all day.

Welcome in!


2021-03-25

Under påsken 2021 kommer Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa att ha öppet som vanligt bortsett från Annandag påsk då butiken är stängd.

Tag gärna en promenad förbi våra skyltfönster även när vi har stängt. Fönstren är alltid fyllda med många inspirerande böcker och gåvoidéer som en del även finns tillgängliga på Tradera och Bokbörsen.

Glad påsk och välkomna in!


During Easter 2021, Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa will be open as usual apart from Easter Monday when the shop is closed. Feel free to take a walk past our shop windows even when we have closed. The windows are always filled with many inspiring books and gift ideas, some of which are also available on Tradera and Bokbörsen.

Happy Easter and welcome in!2021-03-15

NPF-dagen uppmärksammas idag den 15 mars

Visste du att det den 15 mars varje år är NPF-dagen, en dag som instiftats för att uppmärksamma allas rätt till att vara olika.

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och innebär i korta drag att hjärnan och nervsystemet hanterar information annorlunda.  

Några vanliga NPF-diagnoser som de flesta känner till är bland annat ADHD och Autismspektrumstörningar.

Vi på Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa stödjer Autism- och Asperger Föreningen Malmö och har idag öppet 12.00-16.30. Här hos oss hittar du armband och bokmärken som barnen har gjort och vi säljer även pins och har broschyrmaterial.

 

NPF Day is celebrated today, March 15th.

Did you know that March 15th every year is NPF Day, a day established to draw attention to everyone's right to be different.

NPF stands for neuropsychiatric disabilities, and in short that means that the brain and nervous system handle information differently.

Some common NPF diagnoses that most people are familiar with include ADHD and Autism Spectrum Disorders.

We at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa support the Autism and Asperger's Association Malmö and are today open 12 noon until 4.30PM. Here you will find bracelets and bookmarks that the children have made and we also sell pins and have brochures about autism.
2021-02-26

Nu har vi en ny musikinspirerad serie med Bokfinkenbokmärken som vi lanserar i vårt antikvariat i Malmö. Motiven är Beethoven, Mozart, Grieg, Liszt och Haydn. Vi stödjer Autism- och Aspergerföreningen i Malmö och varje bidrag är viktigt. Bokmärkena är framtagna av en autistisk pojke som heter Jacob och är 13 år. Fråga gärna efter dem hos oss, de finns vid kassadisken. Pris 5kr/st.

 

We now offer a new music-inspired series with Bokfinken bookmarks which we are launching in our antiquarian shop in Malmö. The bookmarks feature Beethoven, Mozart, Grieg, Liszt and Haydn. We support the Autism and Asperger's Association in Malmö and every little bit help to support our cause. The bookmarks are made by an autistic boy named Jacob who is 13 years old. Feel free to ask for them, they are at the checkout. Price SEK 5 / pc.

 


2021-02-12

Stöd gärna Autism- och Aspergerföreningen Skåne med ett medlemskap. Förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd.

Autism- och Aspergerföreningen Skåne verkar under Autism- och Aspergerförbundet som är en riksorganisation med säte i Stockholm med totalt 19 000 medlemmar i Sverige. Personer med autism och autismliknande tillstånd ska kunna leva och ta del i samhället på lika villkor som andra och därför bedriver förbundet påverkansarbete, anordnar aktiviteter där alla medlemmar är välkomna och det finns även skolombud och LSS-ombud med stöd inom respektive område kopplat till autism för att vägleda i rättigheter gentemot myndigheter, regionen och kommunen.

https://www.autism.se/skane


2021-01-31

Gör det ont att slänga?

Om ni städar ut i ett hem, släng inget innan ni kontaktat oss på Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa. Eftersom vi stödjer Autism- och Asperger Föreningen Skåne tar vi gärna emot det mesta som ni vill skänka. Böcker, i stort alla former av tryckt material, men även prylar och andra tillhörigheter som ni vill skall leva vidare någon annanstans. Om det handlar om ett dödsbo är vi vana vid att gå igenom stora mängder med saker som många när auktionsfirman varit där och hämtat dyrgriparna inte bara vill slänga. Vi arbetar självklart diskret och respektfullt.

Vi är tacksamma för allt; även om fokus ligger på facklitteratur tar vi emot i stort sett allt tryckt material inom de flesta ämnesområden. Tveka inte att höra med oss! Bra Böckers och andra bokklubbars massutgivning från 1980-talet och populärvolymer av modern skönlitteratur och pocket är vi tyvärr välförsedda med liksom klassiska lexikonserier som Nordisk Familjebok och Nationalencyklopedin. Prylar och andra tillhörigheter av intresse kan vara allt från prydnadssaker, inramade bilder, äldre leksaker och vintage från köksskåpen till dukar, vinylskivor och gamla bruksföremål. Möbler och kläder kan vi av utrymmesskäl för tillfället tyvärr inte hantera inom ramen för vår nuvarande verksamhet. Tänk på att även gamla kartor, bruksanvisningar, turistbroschyrer och reklam från gångna tider idag är historiska dokument som är synd om de bara slängs.

Vår service är kostnadsfri och vid större volymer hämtar vi fritt inom Skåne alternativt om det ”bara” är någon låda eller pappkasse att ni svänger förbi antikvariatet på Helmfeltsgatan i Malmö.

Vi ser fram emot att höra ifrån er!2020-12-09

Ingen panik! Vi har full förståelse för att ni kanske, med tanke på Covid-19, inte kan besöka vår fysiska butik just nu. Men glöm inte att ni också kan handla julklapparna hos Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa på nätet. Vi finns denna vecka med

643 auktioner med böcker och annat på

Tradera www.tradera.com/profile/items/3780705/bokfinken

2385 böcker på

Bokbörsen https://bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=&qi=&qs=Bokfinken+-+Antikvariat+%26+Kuriosa&f=1&fi=&fd=&fs=&pb=&_s=created_at&_d=desc

Vi saknar er. Ta väl hand om er!

 

Don’t panic! We understand that if you, due to the Corona situation, will not be able to visit our shop at the moment, but fear not!  You can purchase your Christmas gifts from us online at Bokfinken – Antiquarian & Curiosities. We ship worldwide. This week we have:

643 auctions with books and other good stuff at

Tradera www.tradera.com/profile/items/3780705/bokfinken

2385 books at

Bokbörsen https://bokborsen.se/?g=0&c=0&q=&qa=&qt=&qi=&qs=Bokfinken+-+Antikvariat+%26+Kuriosa&f=1&fi=&fd=&fs=&pb=&_s=created_at&_d=desc

We miss not being able to see you in person, please do look after yourselves!
2020-11-20

Nu har julen anlänt till Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa. Årets julskyltning öppnar imorgon lördag kl 11.00 och det finns mycket spännande vi har grävt fram från vårt lager. En hel del med julböcker och jultidningar men också lite julpynt förutom det vanliga sortimentet av böcker och kuriosa. Julen 2020 och julhandeln blir i år mycket annorlunda. Det är viktigt att vi försöker hålla avstånd i butiken och som vanligt finns handsprit att tillgå liksom hostskydd vid kassadisken. Använd gärna munskydd så kan vi vara extra rädda om varandra just i år.

Välkomna att besöka oss! 

Christmas has arrived at Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa. Our Christmas doors open tomorrow, Saturday at 11AM where you will find a selection of Christmas books, Christmas cards, Christmas Magazines and a few “Christmassy” items we have brought out from storage. Christmas and Christmas shopping will be very different for us all this year, it is important that we try to keep our distance in the shop and hand sanitizer is available, as well as plexiglass cough protection at the checkout counter. Please feel free to use facial protection together we can be extra careful and look after each other this year.

Welcome to us!2020-09-18

Malmö Gallerinatt blir Malmö Gallerivecka 2020

Covid-19 gör att det inte blir någon gallerinatt i Malmö i höst. Däremot blir det en fyra dagar lång gallerivecka med öppet enbart dagtid.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa som konstinstitution med fokus på böcker kommer förutom ordinarie öppettider måndag och tisdag under själva Malmö Gallerivecka 24–27 september vara öppet Tors-Sön 12.00-18.00.

Det är nu tredje veckan efter Covid-19 stängningen som vi har öppet och vi håller tummarna att vi fortsatt också skall kunna ha öppet. Våra hyllor är fyllda och välsorterade så det finns med säkerhet något för alla.

Välkomna!

 

Malmö Gallery Night will be Malmö Gallery Week 2020


Covid-19 means that there will be no gallery night in Malmö this autumn. However, it will be a four-day gallery week open daytime only.


Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa as an art institution with a focus on books will, in addition to regular opening hours on Monday and Tuesday, during the actual Malmö Gallery Week 24-27 September be open Thursday-Sun 12 noon till 6 PM.

 

We have now after the Covid-19 shut down been open for the third week running and keep our fingers crossed that we will be able to stay open. Our shelves are well-stocked and there is for sure something for everyone.


Welcome!


2020-08-24

Nu känns tiden äntligen inne! 

Vi har efter denna annorlunda vår och sommar längtat efter att på nytt slå upp dörrarna till Bokfinken och att få träffa er alla, nya liksom gamla bekantskaper.

Vi är därför glada att berätta att vi 

Öppnar 

Tisdagen den 1 september kl. 12.00 

Hyllorna är välfyllda med flera tusen nya böcker och en hel del kuriosa!

Ni skall kunna känna er trygga när ni besöker Bokfinken och vi har Covid-19 säkrat butiken. Vi desinficerar alla kontaktytor, betalkortsterminal, handtag etc. flera gånger varje dag, handsprit och engångsmunskydd finns att tillgå för dig som besökare om du så önskar och vi har, för både er och vår trygghet, ett s.k. hostskydd uppsatt framför kassadisken.

Tack för att ni håller avstånd trots de begränsade ytorna och för att vi under Covid-19 tillsammans säkrar upp en bra butiksmiljö för er egen säkerhet och för att vi som är i riskgrupp åter skall kunna försöka hålla butiken öppen. Med reservation för att smittläget hastigt kan förändras.

Våra öppettider kommer fr.o.m. den 1 september tills vidare att vara

Mån, Tis, Tors          12.00-16.30

Lör                             11.00-15.00

 

Varmt välkomna!

 

Finally, it’s time!

After this different spring and summer, we have longed to open the doors to Bokfinken again and to meet all of you, new as well as old acquaintances. We are therefore happy to tell you that we open on Tuesday, September 1st at 12 noon. The shelves are well stocked with several thousand new books and a lot of curiosities!


You should be able to feel safe when you visit Bokfinken and we have Covid-19 secured the store. We disinfect all contact surfaces, payment card terminal, handles etc. several times every day, hand sanitizer and disposable mouth protection are available for you as a visitor if you so wish and we have, for both you and our safety, a so-called cough protection set up in front of the cash register.


Thank you for keeping your distance despite the limited space. During Covid-19, together we have to ensure a good store environment for your own safety and for those of us who are in the risk group to be able to try to keep the store open again.

With reservation that the infection situation can change rapidly.


As of September 1st, our opening hours are


Mon, Tue, Thurs 12 noon – 4.30 pm
Sat 11 am – 3 pm

Warm welcome!


2020-05-04

It has now been a few weeks since we, due to covid-19, temporarily had to shut down the shop because we are a risk group.

However, the business is still in full swing on the Internet and you will find us on both on Bokbörsen and Tradera.

It is of course our hope that we will be able to open the shop again this summer, if it is now as the Public Health Agency informs, that the virus will culminate in southern Sweden during May.

We can tell you that we will have filled our shelves for our reopening with approx. 3000 new fiction titles and about 1500 volumes of non-fiction that we sorted out from our warehouse. There will be amongst others a lot of new poetry, the authors of world literature, art, music, history and many new titles will be on the southern Sweden shelf. Our range of curiosities will also be stocked up with collectibles, decorative items and other goodies.

Hope to see you soon!

 

Det har nu gått några veckor sedan vi pga. covid-19 tillfälligt fick stänga ner butiken eftersom vi är riskgrupp.

Verksamheten är dock fortfarande i full gång på Internet och ni hittar oss på både Bokbörsen och Tradera. 

Det är självklart vår förhoppning att vi skall kunna öppna upp butiken till sommaren igen om det nu blir så som Folkhälsomyndigheten säger att viruset kulminerar i Skåne under maj månad.

Vi kan redan nu berätta att vi till återöppningen kommer att kunna fylla på våra hyllor med ca 3000 nya skönlitteraturtitlar och ca 1500 volymer facklitteratur som vi sorterat fram från vårt lager. Här döljer sig mycket ny lyrik, världslitteraturens författare, konst, musik, historia och många nya titlar på Skånehyllan. Även vårt utbud av kuriosa kommer att vara påfyllt med samlarobjekt, prydnadssaker annat smått och gott.

Håll ut!2020-03-18

Dear customers old and new! We find ourselves in this terrible covid-19 situation. We hope you will all look after yourselves and keep safe. Remember a good book can calm the nerves and be a great companionship during a lockdown. We wish you all good health and hope that this pandemic will soon blow over and look forward to a new day. Bokfinken will try to keep open as long as we can – or are allowed – but please tune in to our website for updates on our opening hours.

 

Kära kunder gamla och nya! Vi befinner oss just nu i denna skrämmande covid-19 situation. Vi hoppas att ni alla kommer att ta hand om er själva och skydda er så gott ni kan. Kom ihåg att en bra bok kan lugna nerverna och vara ett bra kamratskap under en eventuell karantän. Vi önskar er all god hälsa och hoppas att denna pandemi snart kommer att blåsa förbi och ser fram emot en ny dag. Bokfinken kommer att försöka hålla öppet så länge det går - eller vi får -men håll gärna koll på webbsidan för aktuella öppettider.


  

2020-02-29

Bokfinken har fyllt upp några hyllor med riktigt bra lyrik från alla världens hörn. Eller vad sägs om 600 volymer med lyriker från A-Ö och ytterligare 100 volymer utlagda för auktion på Tradera?

I vårt utbud finner du allt från nobelpristagare som Thomas Tranströmer, Czesław Miłosz och Saint-John Perse till hyllade verk av Omar Khayyam, Pentti Saarikoski och Thomas Hardy.

Låt dig inspireras!

Vi har öppet i butiken idag 11.00-15.00 på Helmfeltsgatan 1 i Malmö.

Välkomna in!


Bokfinken have filled our shelves with some wonderful poetry from all the corners of the world. We have 600 volumes of poetry from A-Ö with another 100 volumes on auction at www.tradera.se

Amongst our selection you can find Nobel Prize winners such as Thomas Tranströmer, Czesław Miłosz, Saint-John Perse to the praised works of Omar Khayyam, Pentti Saarikoski and Thomas Hardy.

Come in and let your inspiration guide you…

Our opening hours today are 11 AM to 3 PM at Helmfeltsgatan 1 in Malmö.2020-02-02

Vi gillar böcker som är ”levande”.

Här från Tove Jansson Borglund en komplett chokladbok med mängder av smarriga recept passande nog designad som en chokladkaka. Fiffigt och snyggt.


We love books that come "alive".

Here from Tove Jansson Borglund a complete chocolate book with lots of tasty recipes cleverly designed as a block of chocolate. Neat and smart.2020-01-24

Något för alla som älskar böcker: ”Mannen som läste högt på 6.27-tåget” är en fantastisk bok av den franske författaren Jean-Paul Didierlaurent som handlar om Guylain Vignolles.

Varje dag står Guylain 20 minuter i rampljuset, när han läser högt för sina medpassagerare på pendeltåget som avgår 6.27; lösryckta stycken ur böcker utan inbördes samband, alla texter med samma iver och inlevelse och varje gång uppstår magi.

Texterna Guylain läser räddar han från pappersåtervinningen, som han arbetar på.

 

Something for anyone who loves books: "The Reader on the 6.27" is a fantastic book by French writer Jean-Paul Didierlaurent about Guylain Vignolles.

Each day, Guylain stands in the limelight for 20 minutes, reading aloud to his fellow passengers on the commuter train departing 6.27; detached pieces from books without interrelationships, all texts with the same zeal and empathy and every time magic arises.

The texts Guylain reads are treasures from the paper recycling he is working on.

2020-01-20

Äntligen måndag!

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa är redo med nya spännande böcker och prylar.

Välkommen in!


Finally Monday!

Bokfinken - Antiquarian & Curiosities have stocked up with new books and bric-a-brac.

We look forward to seeing you!
2020-01-11

Nytt år - nya skyltfönster

New year - new window displays
2019-12-31

Vår nyårshälsning från Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa blir Carl Warners bok ”Food Landscapes” från 2010 som är lika utsökt som den är vacker. Den Londonbaserade fotografen Carl Warner använder olika livsmedel som medium för sin stillbilds landskapsserie. Warner och hans team samlar noggrant de kulinariska elementen bit för bit, skapar tolkningar av kända arkitektoniska strukturer, som Taj Mahal och den kinesiska muren, mänskliga figurer som sträcker sig från gondoljärer till cowboys och svepande vyer över öknar till en liten toskansk marknad.

Ett riktigt Gott Nytt År!

 

The New Year’s greeting from Bokfinken – Antiquarian & Curiosities is Carl Warner’s book “Food Landscapes” from 2010 which is as delicious as it is beautiful. London-based photographer Carl Warner uses bits and pieces of food as the medium for his still-life photography landscape series. Warner and his team meticulously assemble the culinary elements piece by piece, creating interpretations of renowned architectural structures, like the Taj Mahal and the Great Wall of china, human figures ranging from gondoliers to cowboys, and vistas of sweeping vast deserts to a tiny Tuscan marketplace.

All the best for the New Year!


 2019-12-20

Årets julhälsning från Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa får bli en vacker bok som heter ”Brev från en bokhandel, 84, Charing Cross Road”. Boken har sedan den kom ut för första gången 1971 blivit något av en kultbok; den 20 år långa brevväxlingen mellan en amerikansk litteraturälskare och ett antikvariat i London är återberättat på bästa sätt av Helene Hanff. När ni läst boken, missa inte heller feel-good filmatiseringen med Anne Bancroft och Anthony Hopkins i huvudrollerna.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt!

PS. Vi har öppet som vanligt klämdagarna under jul och nyår men stängt juldagarna 24–26/12, under nyår 31/12–1/1, samt trettondagen måndagen den 6/1. DS

 Christmas greetings from Bokfinken – Antiquarian & Curiosities! We just had to share a beautiful book titled "Charing Cross Road", Since its publication for the first time in 1971, the book has become something of a cult book; the 20-year correspondence between an American literary lover and an antiquarian in London is in the best of ways recounted by Helene Hanff. When you’ve read the book, don't miss the feel-good filmatization with Anne Bancroft and Anthony Hopkins in the lead roles.

Merry Christmas and a Happy New Year!

PS.We are open as usual during Christmas and New Year except closed for Christmas 24-26th of December, during New Year 31st of December to 1st of January as well as for Hillary Mass 6th of January. DS

2019-12-10

Malmö Tourism kom på besök och ville lyfta fram Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa på sociala medier nu så här i julhandeln. Alltid roligt när det man gör uppmärksammas! 

Malmö Tourism paid a visit to Bokfinken - Antiquarian & Curiosities to spread the word on social media. A little attention never hurts!

https://www.instagram.com/p/B540GrKhgxv/?utm_source=ig_web_options_share_sheet&fbclid=IwAR2gk6ifmbeDLU67QKJq54e7ByXw59kVw8uHyLBE2U1oK_BY9RHd5wC0VUQ
2019-12-05


2019-11-21

” Santa Claus is Coming to Town”

Nu är det officiellt – Bokfinkens första julskyltning är igång från kl. 12.00 idag. Våra fönster ut mot Helmfeltsgatan är fyllda med julstämning där röda blindpressade 1800-tals böcker samsas om platsen med julklappsidéer, pynt och överraskningar för barnens tindrande ögon. Inne i den varma och mysiga butiken har vi också lite retro och vintage julsaker till försäljning och mängder av julklappsidéer. Den smarte tomten handlar tidigt och på Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa.

Om du har vägarna förbi så kom gärna in och hälsa på oss. Du kan inte ta miste på oss; med julgranar utanför dörren och lyktor på bordet hoppas vi att även tomten stannar till denna vår första jul på Bokfinken.

Njut av denna fina tid!

 

” Santa Claus is Coming to Town”

It´s official! Bokfinken´s first Christmas display will be on show from 12:00 today!  Our Christmas themed window displays are filled with decorated 19th century books, Christmas gift ideas, Christmas decorations and hopefully will excite young and old alike. Inside our cosy shop we have retro and vintage Christmas decorations for sale and even more gift ideas. A wise Santa shops early and at Bokfinken – Antiquarian and Curiosities

If you´re passing our way, come on in, you can´t miss us with our Christmas trees and lanterns outside, we´re hoping that even Santa himself will come by to see our first Christmas at Bokfinken.

Seasons Greetings to all! 

2019-11-02

Bokmalar älskar inte bara att läsa, utan de älskar också att läsa böcker om böcker.

Har du läst "Mannen som älskade böcker för mycket" av Allison Hoover Bartlett? Det är en tilltalande berättelse inom den spännande världen av boksamlande: den sanna berättelsen om en ökänd boktjuv, hans offer och mannen som var fast beslutna att fånga honom.

 

Bookworms not only love to read, but they love to read books about books.

Have you read “The Man Who Loved Books Too Much” by Allison Hoover Bartlett? It is a really compelling narrative set within the strange and genteel world of rare-book collecting: the true story of an infamous book thief, his victims, and the man determined to catch him.


2019-10-15

År 1953 tilldelades Sir Winston Churchill det eftertraktade Nobelpriset i litteratur. Det var i erkännande inte bara av hans skrivande, utan av hans många mäktiga tal vars inflytande ekade över hela världen. Det är mycket sällsynt att Nobelpriset i litteratur tilldelas en sittande regeringschef. Ändå ansågs Sir Winstons kraftfulla arbete, inklusive fångande berättelser om första och andra världskriget, hans fascinerande memoarer och hans magnifika tal, ha så historisk och litterär betydelse att akademin gjorde ett undantag.

Just nu har vi på auktion på Tradera ett vackert set med 6st halvfranska band av Sir Winston Churchills svit ”Andra världskriget”.

https://www.tradera.com/item/342712/369306972/andra-varldskriget-i-vi-minnen-av-sir-winston-churchill

In 1953, Sir Winston Churchill was awarded the Nobel Prize in Literature. It was in recognition not just of his writing, but of his commanding speeches whose influence reverberated around the globe. It is rare for the Nobel Prize in Literature to be awarded to a serving Head of Government, yet Sir Winston’s powerful body of work, including captivating accounts of the First and Second World Wars, fascinating memoirs and his magnificent morale-boosting speeches, were deemed to have such historical and literary importance that the Academy chose to make an exception. 

We offer at the Tradera online auction a beautiful set of Sir Winston Churchills “The Second World War” in 6 half-leather volumes printed in the Swedish language

https://www.tradera.com/item/342712/369306972/andra-varldskriget-i-vi-minnen-av-sir-winston-churchill

2019-10-08

"De äldsta böcker är fortfarande helt nyutkomna för dem som inte läst dem."

Samuel Butler (1835-1902). Brittisk författare och satiriker. I sin skrift 'The Authoress of All Flesh' (1897) hävdade han att Homeros Odysséen egentligen var skriven av en kvinna.

"The oldest books are still completely new to those who haven't read them."

Samuel Butler (1835-1902). British writer and satirist. In his writing 'The Authoress of All Flesh' (1897), he claimed that the Homeric Odyssey was actually written by a woman.
2019-10-03

Vår första Gallerinatt i Malmö blev en stor succé för Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa. Under lördagskvällen passerade ca 400 personer igenom vår lilla butik på Helmfeltsgatan i Malmö och letade bland böcker och kuriosa efter något spännande att ta med hem. Tack till alla som besökte oss. Hoppas vi ses igen och berätta gärna för alla om oss! 

Our first Gallery Night in Malmö was a huge success for Bokfinken – Antiquarian & Curiosities. On Saturday evening some 400 visitors visited our little shop on Helmfeltsgatan in Malmö and looked through our books and curiosities to bring something nice home. It was a lovely evening. Hope we will see you soon again and please spread the word about us!2019-09-17

Jane Austen - en lysande engelsk författare som främst är känd för sina sex stora romaner, som tolkar, kritiserar och kommenterar den brittiska överklassen i slutet av 1700-talet. 

Titta gärna förbi Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa vi har mycket engelsk litteratur. 

Jane Austen - a brilliant English novelist known primarily for her six major novels, which interpret, critique and comment upon the British landed gentry at the end of the 18th century. 

Come on in to Bofinken - Antiquarian and Curiosities we have a wide selection of English literature.
2019-09-10

En bra bok att läsa i detta regniga höstväder?

Vi har fyllt på hyllorna med mycket ny spännande skönlitteratur från världens alla hörn. Vårt välsorterade antikvariat har mer än 250 hyllmeter skönlitteratur från A-Ö där du kan leta efter dina favoriter. En spännande Agatha Christie kanske skulle kunna passa? Bjud in Miss Marple i ditt vardagsrum på en kopp engelskt te och nybakta scones.

Välkommen in!


How about a good book to read on these rainy days?

We have stacked up our shelves with many bestsellers from all over the world. Our well sorted antiquarian has more than 250 meters of shelves with fiction from A-Z where you can look for your favourites. Why not an exiting Agatha Christie? Invite Miss Marple into your living-room with a cup of tea and newly baked scones.

Welcome in!
2019-09-05

Konstfrämjandet Skåne arrangerar sedan 1997 Malmös största konstevenemang, Malmö Gallerinatt. Den äger alltid rum den sista lördagen i september och under kvällen har Malmös många konstinstitutioner kvällsöppet och så även Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa.

Lördagen den 28 september 2019, kl.18-24 anordnas Malmö Gallerinatt för 22: a gången. Detta är ett enastående tillfälle att upptäcka Malmös mångfacetterade kultur- och konstliv. Malmö stad har rustat för uppemot 50,000 besökare från hela Öresundsregionen.

Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa välkomnar alla intresserade att besöka vår butik på Helmfeltsgatan 1 i Malmö under kvällen. Vi har ett brett sortiment inom antikvariska böcker, antikt, konstföremål och kuriosa med fin kvalitet och till rimliga priser.

 

Konstfrämjandet Skåne has been organizing Malmö's biggest art event since 1997, Malmö Gallery Night. It always takes place on the last Saturday in September and during the evening Malmö's many art institutions are open so is Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa.

On Saturday, September 28th, 2019, at 18-24, Malmö Gallery Night will be organized for the 22nd time. This is a unique opportunity to discover Malmö's multifaceted cultural and artistic life. The city of Malmö is equipped for up to 50,000 visitors from all over the Öresund region.

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa welcomes anyone interested in visiting our shop on Helmfeltsgatan 1 in Malmö during the evening. We have a wide range of antiquarian books, antiques, art objects and curiosities of fine quality and at reasonable prices.
2019-08-29

Under sommaren fick vi oväntat besök av en tysk resejournalist och fotograf som för sociala medier under några veckor rest runt i Europa och besökt en mängd antikvariat. Väl i Sverige rekommederade Malmö Turism ett besök på Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa och Johanna blev direkt förälskad i Bokfinkens magiska lilla värld. Väl hemma i Tyskland igen har hon börjat skriva en del inlägg på bland annat Instagram. Tack Johanna för dina värmande ord, det var trevligt att träffa dig och din familj. https://www.facebook.com/beautelicieuse/

During the summer we got a surprise visit from Johanna, a German journalist and photographer traveling around Europe visiting antiquarian bookshops. Arriving in Sweden, Malmö Tourism recommended a visit to Bokfinken - Antiquarian & Curiosities and she took an instant liking to the magic world of Bokfinken. Safely back in Germany, Johanna has now posted her first impressions. Thank you Johanna for your lovely words, it was nice meeting you and your family. https://www.facebook.com/beautelicieuse/

beautelicieuse
In paid partnership with @malmotown ? - Couldn’t be happier between those stacks of books. This is @bokfinkenantikvariatkuriosa which opened just this year. The secondhand bookshop is every booklovers dream and should be on your bucket list!! Books as far as your eyes can see and super charming owners. They offer Swedish and English books. #prettybookplaces #makeitmalmö

2019-08-24

Just nu har vi fått in många spännande volymer Militaria. Välkommen förbi vår butik på Helmfeltsgatan 1 i Malmö eller följ våra auktioner på Tradera varje söndag. Missa inte dessa! 

We’ve just got in an exciting collection of Military books. Welcome to our shop at Helmfeltsgatan 1 in Malmö or follow our auctions at www.tradera.com every Sunday. You don’t want to miss out on these!2019-07-12

Varje söndag auktionerar vi ut på Tradera mängder av fina böcker och kuriosa från vår butik i Malmö. Följ oss gärna och lägg ett bud!

https://www.tradera.com/profile/items/3780705/bokfinken

Här ett smakprov på det som finns ute nu på söndag den 14 juli.

Vi önskar er en fortsatt skön sommar!

 

Every Sunday we have an auction on Tradera, where we auction off books and curiosities from our shop in Malmö. 

Have a look and place a bid! 

https://www.tradera.com/profile/items/3780705/bokfinken 

Here's a taste of this Sundays' auction. 

Enjoy your summer!2019-06-20

Nu är sommaren här!

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och hoppas att ni får lite sol, värme och avkoppling.

Behöver ni en bra bok till hängmattan eller bara någonstans att fördriva tiden lata sommardagar kom gärna förbi oss på Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa!

Vi håller öppet hela sommaren måndag till torsdag 10.00-15.00.

Now summer is here!

We wish you all a great summer och hope you get some sun and relaxation.

If you need a good read in the hammock or just somewhere to spend lazy summer days come to Bokfinken - Antiquarian & Curiosities.

We will be open all summer Mondays -Thursdays 10am-3pm.


2019-06-05

Torsdagen den 6 juni har vi öppet som vanligt 10.00-18.00 trots att det är röd dag och Sveriges nationaldag. Välkomna in till oss på Bokfinken, här hittar du alltid något roligt!

Although the 6th of June is a public holiday in Sweden, Bokfinken will be open as usual from 10am-6pm. Welcome one and all!
2019-06-01

Följ gärna våra auktioner på Tradera. Imorgon söndag har vi 112 artiklar att buda på. Gamla antikvariska böcker, vackra konstkataloger, fina vaser, antikviteter och kuriosa. Titta gärna in på www.tradera.com och unna dig något speciellt! 

Don’t miss our online auctions on Tradera. This Sunday we have 112 objects to place a bid on. Old antiquarian books, beautiful art catalogues, porcelain, antiquities and curiosities. Visit www.tradera.com and treat yourself to something special.2019-05-13

Tack till alla underbara barn som deltagit i vår teckningstävling! Det var roligt att så många tittade förbi vår butik med sina små konstverk. Vi har sett så många vackra vårfåglar!

Det är alltid svårt att välja en vinnare bland alla bidrag men det blev till slut Saga 6 år. Stort grattis till dig! Det väntar ett trevligt litet paket till dig här hos oss.


Thank you to all the wonderful children who took part in our drawing competition! It was lovely to see you all come into the shop with your artistic pieces. We have seen so many beautiful spring birds!

It is always hard to choose a winner but the one picture that stood out the most was by Saga 6 years old. Congratulations Saga! A little price is waiting for you in our shop.
2019-05-05

Äntligen är våren här!

Vår lilla Bokfinkenfågel tyckte det skulle vara en bra idé om vi utlyste en teckningstävling för alla barn upp till 8 år.

Vad vill Bokfinken att ni skall rita?

Din vackraste vårfågel så klart! Låt fantasin flöda.

Titta förbi vår butik senast lördagen den 11 maj med din teckning. Alla bidrag belönas med en gratis barnbok och vinnaren meddelas på vår hemsida måndagen den 13 maj.

Lycka till!


Spring is finally here!

Our little Bokfinken bird decided we should have a drawing competition for children up to 8 years of age.

What would Bokfinken like you to draw?

The best bird of spring you can think of. Let your fantasy run wild.

Come in to our shop with your entries. The closing date for the competition is Saturday 11th of May. All entries will be rewarded with a free children's book and the winner will be named on our website Monday 13th of May.

Good luck!


2019-05-04

Intresset för vår nya butik i Malmö har varit stort sedan vi öppnade för en månad sedan. Många med kontorstider har önskat möjlighet att besöka oss även under arbetsveckorna. Vår Fersens kulturnatt i lördags den 4 maj blev också en stor succé då oerhört många besökte oss. Det var trevligt att träffa så många härliga människor!

Med anledning av detta kommer vi från och med den 6 maj att utöka våra öppettider tisdagar och torsdagar fram till kl 18.00 och lördagar fram till kl 15.00.

Tack till alla er som hitintills besökt oss.

Välkomna!


There has been a huge interest in our new shop in Malmö since we opened up a month ago. A lot of people with 9-5 office hours has expressed that they also wish an opportunity to visit us during a normal working week. Our Fersens Culture Night on Saturday was also a huge success with many visitors. It was great to meet so many different people.

Therefore, as of the 6th of May,  we will extend our opening hours until 6 pm on Tuesdays and Thursdays and until 3 pm on Saturdays.

Thank you to those who have already visited us.

Welcome!


2019-04-23

Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa har bara varit öppet någon vecka men vi är stolta att meddela att Tripadvisor bland saker att göra i Malmö har valt ut oss som en av Malmös  just nu 28 hetaste shoppingupplevelser.

Om ni besökt oss och upplevde det som positivt, rekommendera oss gärna på Tripadvisor.

https://www.tripadvisor.se/Attraction_Review-g189839-d17149749-Reviews-Bokfinken_Antikvariat_Kuriosa-Malmo_Skane_County.html

Bokfinken - Antiquarian & Curiosities are proud to announce that - having only been open for a few weeks - Tripadvisor have added us on to their short-list of the 28 most attractive shopping experiences in Malmö.

If you have been to see us and enjoyed our shop, please feel free to recommend us on Tripadvisor. 


2019-04-21

Det går nu fint att gratis beställa 20 ex av vårt reklamblad om ni vill hjälpa oss att sprida information om Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa.

Lägg ett mail med information om vart vi skall skicka dem och vilket fikabord eller broschyrställ reklambladen kommer att landa!2019-04-18

En riktigt Glad påsk önskar Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa alla våra kunder, befintliga och framtida.

Vi har öppet Skärtorsdag 10.00-15.00 och därefter åter öppet som vanligt tisdag 23 april.

Välkomna in!


Bokfinken - Antiquarian & Curiosities wishes all our customers, present as well as future, a Happy Easter.

On Maundy Thursday we will be open 10am-3pm and normal opening hours on Tuesday 23rd of April.

We look forward seeing you soon!


2019-04-11

Välkomna till Fersens Kulturnatt hos Bokfinken- Antikvariat & Kuriosa.

Lördagen den 4 maj har vi som vanligt öppet 10-00-13.00 men även extra öppet kl 18.00-22.00.

Kom gärna in och hälsa på oss, vem vet vad ni kan hitta i vår butik!

Welcome to Fersens Culture Night at Bokfinken - Antiquarian & Curiosities.

On Saturday 4th May we will be open as usual 10am-1pm but also between 6pm and 10pm.

Come in and say hello, who knows what you will find in our shop!


2019-04-10

Påsken 2019 har Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa följande öppettider:


Skärtorsdag 10.00-15.00

Långfredag Stängt

Påskafton Stängt

Påskdagen Stängt

Annandag påsk Stängt


Välkommen!


Our opening hours during Easter 2019:


Maundy Thursday 10.00-15.00

Good Friday Closed

Easter Saturday Closed

Easter Sunday Closed

Easter Monday Closed


Welcome!2019-04-02

Idag den 2 april 2019 i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Skåne uppmärksammar Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa Världsautismdagen.

Välkomna till vår butik där ni med era köp stödjer Autism- och Aspergerföreningen. Det finns fina armband med texter som "I Love Someone with Autism" och pins med det vackra Autism pussel-bandets pusselmönster som återspeglar autismspekrats olösta mysterier och mångfald.

Genom ökad kunskap om autismspektrumtillståndet vill Bokfinken - Antikvariat & Kuriosa bidra till att alla skall få samma förutsättningar att utveckla sin potential.


Today April 2nd, 2019, is World Autism Day. Bokfinken Antiquarian & Curiosities is a proud sponsor of the Autism and Asperger Foundation.

In our shop we sell bracelets with messages such as "I Love Someone with Autism" and pins with the colourful autism jigsaw ribbon, which symbolizes just how great the Autistic spectrum is.

By spreading knowledge about autism Bokfinken Antiquarian & Curiosities hope to help every autistic person, adult or child, have the same chances in life as others.

https://www.autism.se/skane-20190402_varldsautismdagen 


2019-03-30

Lördagen den 30 mars blev en solig och fin dag när Bokfinken öppnade sin butik i Malmö. Många besökare kom redan första dagen och letade runt bland böcker, antikt, prydnadssaker och kuriosaföremål.

Tack till alla er som besökte oss och välkommen åter!

Vi ser fram emot att träffa alla er som ännu inte varit här.


Saturday 30th of March was a sunny and bright day as Bokfinken for the first time opened it's doors in Malmö. Already on our opening day we were thrilled to have many visitors who enjoyed browsing amongst our books, antiques, trinkets and curiosities.

Thank you everybody who came by to say hello, we look forward to welcoming new customers  and meeting new friends again.


2019-03-21

Lördagen den 30 mars kl 10.00 öppnar Bokfinken – Antikvariat & Kuriosa.

Vi har ett brett sortiment inom antikvariska böcker, antikt, prydnadssaker och kuriosaföremål med fin kvalitet och till rimliga priser, både för samlare och enbart nyfikna. Vi erbjuder så väl gamla svenska bruksföremål som konst och böcker med ett lokalt tema.

Hjärtligt välkomna att besöka oss på Helmfeltsgatan 1 i Malmö. 

 

Saturday March 30th at 10am we will open up Bokfinken - Antiquarian and Curiosity.

Wide selection of antiquarian books in Swedish and other languages, antiques, trinkets and curiosities of fine quality and at reasonable prices. There is something for everyone. We offer many old traditional Swedish antiques, art and books with a local theme.

We look forward to seeing you at Helmfeltsgatan 1 in Malmö.